Strona główna Obietnice wyborcze Nowa trasa na ul. Kasprzaka

Nowa trasa na ul. Kasprzaka

Nowa trasa na ul. Kasprzaka

Rafał Trzaskowski

Prezydent Warszawy
Platforma Obywatelska

Zbudujemy linię tramwajową Wilanów – Mokotów – Ochota, nową linię wzdłuż ulicy Kasprzaka oraz nowe linie tramwajowe na Odolanach.

WARSZAWA DLA WSZYSTKICH Program Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej Platforma. Nowoczesna dla Warszawy, 18.09.2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

WARSZAWA DLA WSZYSTKICH Program Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej Platforma. Nowoczesna dla Warszawy, 18.09.2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

W programie Rafała Trzaskowskiego „Warszawa dla Wszystkich”, opracowanego na potrzeby kampanii przed wyborami samorządowymi w 2018 roku, pojawiła się obietnica budowy nowej linii tramwajowej wzdłuż ul. Marcina Kasprzaka na warszawskiej Woli. Inwestycja ta miała być jednym z opisanych w rozdziale „Metro, tramwaje, autobusy i SKM” (s. 19 programu) elementów rozbudowy i unowocześnienia infrastruktury tramwajowej w stolicy Polski.

Podejmowane działania

Realizację projektu planowano już od 2014 roku, kiedy to inwestor, czyli Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., rozpoczął prace koncepcyjne dotyczące wariantów przebiegu trasy oraz podjął konsultacje społeczne, które zakończyły się wydaniem w 2015 roku raportu. W 2016 roku ukazał się osobny raport na temat oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Plan inwestycji zakłada budowę torowiska tramwajowego łączącego istniejącą trasę biegnącą wzdłuż ul. Wolskiej z trasą Skierniewicka – Kasprzaka poprzez ulicę Kasprzaka oraz przebudowę torowiska w ul. Wolskiej na odcinku Redutowa – Elekcyjna, polegającą na przeniesieniu torowi- ska w pas dzielący jezdnie ul. Wolskiej. Połączenie torów tramwajów biegnących ul. Wolską i ul. Kasprzaka ma nastąpić w wykopie pod skrzyżowaniem tych ulic. W ramach inwestycji mają zo- stać zbudowane cztery nowe zespoły przystanków tramwajowych, a przystanek Reduta Wolska zostanie przebudowany i będzie się znajdował na poziomie istniejącego przejścia podziemnego.

Wstępny koszt inwestycji oszacowano na 116 908 444 zł brutto, a do jej celów zaliczono m.in.:

  • poprawę obsługi komunikacyjnej terenów Woli, w tym rejonu Odolan poprzez zwiększenie dostępności tramwajów,
  • skrócenie czasu przejazdu tramwajów w relacji Bemowo/Jelonki – Wola/Śródmieście oraz poprawę powiązań ze stacją metra Rondo Daszyńskiego.

31 lipca 2020 roku Urząd Miasta ogłosił przetarg na budowę trasy tramwajowej na ul. Kasprzaka. Do zadań wykonawcy będzie należało zbudowanie nowych torów na liczącej 2,3 km trasie między Wolską a Skierniewicką oraz zmodernizowanie istniejących torów o długości ok. 1,2 km przy Wolskiej i Kasprzaka. Jak podaje ratusz, pasażerowie będą mogli korzystać z sześciu nowych przystanków: przy Płockiej, przy przystanku kolejowym Warszawa Wola oraz przy ul. Ordona.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2023 rok. Czas trwania robót obliczono na 20 miesięcy, nie uwzględniając trzymiesięcznych okresów zimowych od połowy grudnia do połowy marca (w zależności od warunków pogodowych wykonawca będzie mieć jednak możliwość realizacji projektu w tym okresie).

Szacunkowy koszt całej inwestycji, której częścią jest też przebudowa infrastruktury Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, ma wynieść blisko 196 mln zł netto.

Obietnicę zaliczamy do kategorii „w trakcie realizacji’’, ponieważ podejmowane są działania ma- jące na celu wybudowanie nowej trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Kasprzaka.

 

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!