Strona główna Obietnice wyborcze Obniżka podatku CIT do 15%

Obniżka podatku CIT do 15%

Obniżka podatku CIT do 15%

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Wprowadzimy 15-procentową stawkę CIT dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających co najmniej trzech pracowników na podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem równym średniej krajowej.

Program Prawa i Sprawiedliwości 2014, 13.02.2014

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Program Prawa i Sprawiedliwości 2014, 13.02.2014

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Obietnica obniżenia podatku osobowego od osób prawnych (CIT) po raz pierwszy pojawiła się w programie Prawa i Sprawiedliwości z 2014 roku. Partia obiecywała w nim wprowadzenie 15-pro- centowej stawki CIT dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających co najmniej trzech pracowników na podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem równym średniej krajowej.

Obietnicę tę powtórzyła w swoim exposé premier Beata Szydło: “obniżymy podatki dla małych przedsiębiorstw. Podatek CIT dla małych firm obniżymy do piętnastu procent. Chodzi nam przede wszystkim o wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw”.

Podatnikiem CIT są:

  • osoby prawne (m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie),
  • spółki kapitałowe w organizacji,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (m.in. wspólnoty mieszkaniowe, placówki oświatowe), z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej,
  • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd w Polsce,
  • podatkowe grupy kapitałowe,
  • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, je- żeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne.

CITu nie płacą więc chociażby osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Są one podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Rządowy projekt nowelizacji ustawy o CIT, który dotyczył obniżenia stawki podatku dochodowego z 19% do 15%, 24 czerwca 2016 r. wpłynął do Sejmu. 22 lipca 2016 r. Sejm zagłosował za przyjęciem ustawy w III czytaniu. Zmiany poparło 439 posłów, przeciw było 3, nie głosowało 18 posłów. 4 sierpnia Senat wniósł do niej poprawki, które następnie przyjął Sejm na posiedzeniu 5 września. 22 września prezydent Duda podpisał ustawę.

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obniżyła od 1 stycznia 2017 r. stawkę CIT dla grupy małych podatników (to znaczy podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro) do 15%.

Jak czytamy w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, w 2018 roku, a więc pierwszym roku, w którym rozliczenia podatkowe składane były za rok uwzględniający wprowadzone zmiany (czyli 2017 r.), podatek CIT przy zastosowaniu preferencyjnej stawki podatkowej obliczyło 119 tys. podatników. Podatnicy w rezultacie zastosowania stawki obniżonej zapłacili o 389 mln zł niższy podatek. Po- datek należny według stawki 15% stanowił 3,8% podatku należnego od ogółu podatników CIT rozliczających się za 2017. Łącznie, dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 34 mld 640,9 mln zł i były o 2 mld 240,9 mln zł, tj. o 6,9% większe od prognozowanych. W porównaniu do 2017 r., dochody te były o większe 4 mld 882,4 mln zł (16,4%).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!