Strona główna Obietnice wyborcze Program pomocowy dla mieszkańców zasobu komunalnego

Program pomocowy dla mieszkańców zasobu komunalnego

Program pomocowy dla mieszkańców zasobu komunalnego

Jacek Sutryk

Prezydent Wrocławia

Uruchomię program pomocowy dla mieszkańców zasobu komunalnego, w tym możliwość częściowego, warunkowego umorzenia zaległości czynszowych dla osób najuboższych.

Program Wyborczy dla Wrocławia 2018

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Program Wyborczy dla Wrocławia 2018

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Kolejnym punktem w agendzie polityki mieszkaniowej Jacka Sutryka była obietnica utworzenia nowego programu pomocowego dla mieszkańców zasobu komunalnego. W jego ramach miałaby być przewidziana możliwość m.in. częściowego, warunkowego umorzenia zaległości czynszowych dla osób najuboższych. W celu weryfikacji stanu realizacji tej obietnicy zwróciliśmy się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej do Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że zasady udzielania pomocy dla osób zalegających z czynszem za mieszkania komunalne regulowane są uchwałami Rady Miejskiej Wrocławia. Zgodnie z przepisami w stolicy Dolnego Śląska jest możliwa do uzyskania ulga w postaci odroczenia terminu płatności, rozłożenia spłaty zadłużenia na raty, a także umorzenia zadłużenia.

Pomoc w spłacie zadłużenia możliwa jest także poprzez zmianę formy świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe (tzw. odpracowanie długu).

Program restrukturyzacji długów

21 marca 2019 roku Rada Miejska Wrocławia przegłosowała program restrukturyzacji długów czynszowych, co wiceprezydent Wrocławia Sebastian Lorenc określił jako realizację zapowiedzi prezydenta Sutryka dotyczącej tzw. abolicji w kwestii zadłużenia w zasobie komunalnym.

Restrukturyzacja dotyczyła zadłużenia w lokalach mieszkalnych, narosłego do końca 2016 roku, którego stan na koniec tego roku wynosił około 400 mln zł (bez odsetek). Należy jednak podkreślić, że należności narosłe po 31 grudnia 2016 roku nie były objęte programem.

Pomoc była jednorazowa. Program obowiązywał od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku. Co do zadłużenia obejmującego lata 2017-2018 (i obecnie narastającego zadłużenia) umorzenia i rozłożenia zaległości na raty są dokonywane na podstawie obowiązujących zasad, tj. m.in. po złożeniu odpowiedniego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, wśród których jest np. poświadczenie źródła i wysokości dochodów. W każdym przypadku sprawy są rozpatrywane indywidualnie i podlegają decyzji wiceprezydenta.

Jak wygląda sytuacja z zaległościami czynszowymi we Wrocławiu?

Dług wobec Gminy Wrocław związany z zaległościami czynszowymi niezmiennie rośnie. Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2018 roku zaległości z tytułu czynszów oraz opłat niezależnych od właściciela za lokale mieszkalne wynosiły 462 mln 206 tys. zł. Na koniec 2019 roku było to już 482 mln 890 tys. zł. W połowie 2020 roku kwota ta wynosiła 488 mln 780 tys. zł.

Obietnicę oceniamy jako częściowo zrealizowaną z uwagi na fakt, iż wprowadzony program miał ograniczony horyzont czasowy zarówno pod względem kwalifikowalnego zadłużenia, jak i okresu obowiązywania tego programu. Nie zostały dotychczas wprowadzone nowe regulacje, które w sposób trwały modyfikowałyby możliwości pomocowe dla dłużników czynszowych Gminy Wrocław.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!