Strona główna Obietnice wyborcze Program wymiany pieców

Program wymiany pieców

Program wymiany pieców

Rafał Trzaskowski

Prezydent Warszawy
Platforma Obywatelska

Miasto zapłaci za wymianę pieców węglowych na inne rodzaje ogrzewania (np. gazowe). Dofinansujemy 100 procent kosztów – nie tylko wymianę pieca, ale także przygotowanie projektu i budowę przyłącza do sieci gazowej. Wymianę pieców połączymy z dotowaniem termomodernizacji budynków – najmniej kosztuje ta energia, której nie trzeba zużyć. Opracujemy warszawski standard energetyczny budynków wraz ze specjalnymi kryteriami dla budynków zabytkowych. Będziemy promować i dotować instalację odnawialnych źródeł energii (panele słoneczne, pompy ciepła itp.).

WARSZAWA DLA WSZYSTKICH Program Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej Platforma. Nowoczesna dla Warszawy, 18.09.2018

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

WARSZAWA DLA WSZYSTKICH Program Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej Platforma. Nowoczesna dla Warszawy, 18.09.2018

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Smog zalicza się do najpoważniejszych problemów Warszawy. Jedną z obietnic Rafała Trzaskowskiego, dotyczącą walki z zanieczyszczonym powietrzem, była wymiana pieców węglowych, czyli tzw. kopciuchów. W swoim programie obecny prezydent Warszawy zobowiązał się, że:

Miasto zapłaci za wymianę pieców węglowych na inne rodzaje ogrzewania (np. gazowe). Dofinansujemy 100 procent kosztów – nie tylko wymianę pieca, ale także przygotowanie projektu i budowę przyłącza do sieci gazowej. Wymianę pieców połączymy z dotowaniem termomodernizacji budynków – najmniej kosztuje ta energia, której nie trzeba zużyć. Opracujemy warszawski standard energetyczny budynków wraz ze specjalnymi kryteriami dla budynków zabytkowych. Będziemy promować i dotować instalację odnawialnych źródeł energii (panele słoneczne, pompy ciepła itp.).

Wymiana pieców

Jak udało nam się dowiedzieć od Urzędu m. st. Warszawy, w latach 2018-2020 w stolicy wymieniono 1 932 pieców węglowych.

Mieszkańców stolicy od 2017 roku mogą się starać o dofinansowanie ze środków budżetu Warszawy na realizację inwestycji polegających na modernizacji kotłowni. Zgodnie z obecnie obowiązującą uchwałą nr XIX/487/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 26 września 2019 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie miasta stołecznego Warszawy służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej wspomniane dotacje wynoszą:

  • w przypadku wniosków złożonych w latach 2019-2020 – do 100 kwoty,
  • w przypadku wniosków złożonych w roku 2021 – do 90 kwoty,
  • w przypadku wniosków złożonych w roku 2022 – do 70 kwoty.

Szczegółowe zasady oraz limity dofinansowań na poszczególne rodzaje źródeł ciepła określone zostały w § 3 uchwały. Jak widać, dotacja nie obejmuje 100 proc. kosztów wymiany pieca. W latach 2017-2019 mieszkańcy Warszawy mogli uzyskać dofinansowanie na likwidację dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła (niezależnie od jego rodzaju) i wykonanie indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Od 2019 roku dotacje udzielane są również na likwidację kotłów na olej opałowy. Aktualnie w ramach miejskich dotacji kotły lub paleniska na paliwo stałe albo olej opałowy można wymienić na:

  • powietrzną pompę ciepła,
  • gruntową pompę ciepła,
  • indywidualny węzeł cieplny,
  • źródło ciepła opalane paliwem gazowym,
  • źródło ciepła zasilane energią elektryczną.

W latach 2018-2020 na dotacje związane z modernizacją kotłowni przez prywatne osoby miasto przeznaczyło środki w łącznej wysokości 10 367 172,40 zł. Natomiast na likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w zasobie komunalnym w latach 2018-2020 z budżetu stolicy przeznaczono 14 836 688,57 zł. W 2018 roku dofinansowania na wymianę „kopciuchów” pochodziły z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, natomiast od 2019 roku na ten cel przeznaczane są środki budżetu m. st. Warszawy z programu „Walka ze smogiem’’.

Ramy czasowe programu zostały wyznaczone na lata 2019-2022. Z kolei na realizację zadań mających na celu ograniczenie niskiej emisji oraz poprawę jakości powietrza zabezpieczono kwotę w łącznej wysokości 300 mln zł. W zasobie prywatnym w miejskim systemie ewidencji źródeł ogrzewania (SEZO) jest obecnie 6 083 sztuk źródeł ciepła na paliwo stałe. W zasobach komunalnych znajdują się 984 „kopciuchy”, stanowiące główne źródło ogrzewania w lokalach należących do miasta. Likwidacja wszystkich zanieczyszczających powietrze pieców w budynkach komunalnych została przewidziana do końca 2022 roku.

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, ponieważ obecnie obowiązujący program dotacji wymiany „kopciuchów” nie przewiduje stuprocentowego dofinansowania kosztów wymiany.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!