Strona główna Obietnice wyborcze Repolonizacja banków

Repolonizacja banków

Repolonizacja banków

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Istnieje kilka sposobów zwiększenia udziału kapitału krajowego w sektorze bankowym. Pierwszym jest przyrost organiczny, czyli szybszy rozwój banków krajowych poprzez rozwijanie akcji kredytowej i zwiększanie depozytów. Drugi sposób polega na zakładaniu i rozwoju nowych instytucji opartych o kapitał krajowy. W tym celu muszą zostać wprowadzone preferencje dla małych instytucji, w tym spółdzielczych. Trzecim sposobem jest przejęcie banków opartych o kapitał zagraniczny przez podmioty krajowe zaliczane do sektora finansowego, w których Skarb Państwa ma znaczące udziały. Udomowieniu banków będzie towarzyszyła rozbudowa polskiej bankowości o zasięgu lokalnym typu hipotecznego, spółdzielczego lub kas oszczędnościowo-kredytowych.

Pogram Prawa i Sprawiedliwości 2014, 13.02.2014

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Pogram Prawa i Sprawiedliwości 2014, 13.02.2014

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Repolonizacja banków (bądź też udomowienie banków) to szereg działań mających na celu zwiększenie odsetka bankowych aktywów posiadanych przez polskich inwestorów.

Obietnica wsparcia repolonizacji sektora bankowego pojawił się w programie Prawa i Sprawiedliwości z 2014 roku i miała ona odbyć się na trzy sposoby:

 1. szybszy rozwój banków krajowych poprzez rozwijanie akcji kredytowej i zwiększenie depozytów,
 2. zakładanie i rozwój nowych instytucji opartych o kapitał krajowy – głównie instytucji spółdzielczych,
 3. przejęcie banków opartych o kapitał zagraniczny przez krajowe podmioty sektora finansowego, w których znaczny udział ma Skarb Państwa.

Kwestia udziału kapitału zagranicznego w instytucjach finansowych działających w Polsce była istotna w kontekście światowego kryzysu finansowego, który zaczął się w 2008 roku. Udział za- granicznych inwestorów w aktywach banków w Polsce wynosił wówczas 72,3%. Ministerstwo Finansów uspokajało jednak, że mimo iż większość banków działających w Polsce było w rękach kapitału zagranicznego, większość inwestorów pochodziła z krajów Unii Europejskiej. Wobec tego kryzys finansowy miał w niewielkim stopniu dotknąć polski system bankowy.

Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie antykryzysowym z 2009 roku zwrócił uwagę, że większość kapitału w polskich bankach pochodzi z zagranicy, jednak nie apelowano wówczas o udomowienie banków.

Mimo obaw, polska gospodarka była jedną z najmniej dotkniętych kryzysem: w 2008 roku wzrost produktu krajowego brutto wyniósł 4,25%, a w 2009 roku 2,82%. Polska była jedynym krajem UE z dodatnim wzrostem PKB w 2009 roku.

Temat zależności polskich banków od kapitału zagranicznego wrócił w 2011 roku, kiedy były wice- minister finansów Stefan Kawalec zaapelował w mediach o podjęcie przez polskie władze kroków w celu udomowienia polskich banków poprzez sprzedaż większości akcji banków działających w Polsce krajowym inwestorom. Rok później na stronie Narodowego Banku Polskiego opublikowany został raport autorstwa m.in. Stefana Kawalca, w którym uznano, że banki zależne od zagranicznych inwestorów stanowić powinny 30-35% sektora bankowego.

Temat repolonizacji został podjęty następnie przez Jarosława Kaczyńskiego, który w 2012 roku. podczas spotkania ze zwolennikami PiS w Zielonej Górze. powiedział, że jeśli jego partia wygra wybory dojdzie m.in. do repolonizacji banków.

Był to okres, w który udział inwestorów krajowych w strukturze sektora bankowego nadal był niewielki (ok. 30%). W 2014 roku Nordea Bank został przejęty przez PKO BP, dzięki czemu udział polski inwestorów w sektorze bankowym wzrósł do 38%. Z kolei w 2015 roku PZU przejęło Alior Bank, a polscy inwestorzy byli w posiadaniu 41% aktywów banków.

Prawo i Sprawiedliwość w ramach repolonizacji banków obiecało zwiększenie liczby instytucji finansowych, głównie banków spółdzielczych. W latach 2015-2019 liczba banków spółdzielczych przedstawiała się następująco:

 • 2015 r. – 561
 • 2016 r. – 558
 • 2017 r. – 553
 • 2018 r. – 549
 • 2019 r. – 547 (stan na marzec)

Spadła również ogólna liczba podmiotów prowadzących działalność bankową: w 2015 roku było ich 626, obecnie jest ich 610. Z kolei udział polskich inwestorów w aktywach sektora bankowego w latach 2015-2019 przedstawia się następująco:

 • 2015 r. – 41%
 • 2016 r. – 43,4%
 • 2017 r. – 54,5%
 • 2018 r. – 53,6%
 • 2019 r. – 53,5%

Wpływ na wzrost udziału polskich inwestorów w aktywach banków miały przejęcia banków komercyjnych działających w Polsce przez krajowe przedsiębiorstwa. W 2016 roku Alior Bank przejął część banku BPH; W 2017 roku doszło do przejęcia kontrolnego pakietu banku Pekao S.A przez PZU i PFR S.A; W 2018 roku należący w większości do Leszka Czarneckiego Getin Noble Bank przejął Bank Polskich Inwestycji. Obecnie inwestorzy krajowi kontrolują 13 banków komercyjnych (na 32 działające) oraz wszystkie banki spółdzielcze. Jeżeli chodzi o tempo wzrostu akcji kredytowej, w latach 2015-2019 przedstawiało się ono następująco:

 • 2015 wzrost o 7,2%         (tj. o 75,4 mld zł)
 • 2016 wzrost o 4,8%         (tj. o 53,6 mld zł)
 • 2017 wzrost o 3,6%         (tj. o 41,9 mld zł)
 • 2018 wzrost o 6%            (tj. o 62 mld zł)
 • 2019 (I kwartał) wzrost o 2%            (tj. o 21,4 mld zł)

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, ponieważ udało się zrealizować jeden z trzech punktów obietnicy tj. zwiększyć udział inwestorów krajowych w strukturze sektora bankowego. Nie udało się zwiększyć ilości banków spółdzielczych, a tempo wzrostu akcji kredytowej wahało się w ciągu ostatnich czterech lat.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!