Strona główna Obietnice wyborcze Szybki internet w każdej szkole do końca 2020 roku – Obietnice PiS

Szybki internet w każdej szkole do końca 2020 roku – Obietnice PiS

Szybki internet w każdej szkole do końca 2020 roku – Obietnice PiS

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Do końca 2020 roku wszystkie szkoły w Polsce będą mieć dostęp do szybkiego, bezpiecznego i finansowanego z budżetu państwa Internetu w ramach Otwartej Sieci Edukacyjnej.

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości z 2019 roku

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości z 2019 roku

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Stan realizacji obietnicy aktualny na dzień 28 września 2023 roku.

Ustawa o OSE uchwalona w trakcie pierwszej kadencji rządów PiS

Pomysł dotyczący upowszechniania dostępu do szerokopasmowego internetu w polskich szkołach pojawił się w Ministerstwie Cyfryzacji w 2016 roku. Od kwietnia Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) prowadziła pilotaż Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) w 26 szkołach woj. mazowieckiego i podlaskiego. 

W ramach pilotażu szkoły mogły korzystać z sieci internetowej o przepustowości od 100 Mb/s do 1 Gb/s. W lutym 2017 roku pilotaż poszerzono o 100 szkół w Lublinie.

Zgodnie z zapowiedzią resortu OSE miała powstać w 2018 roku. Kroki prawne w tym celu podjęto pod koniec września 2017 roku, kiedy ministerstwo zaprezentowało projekt ustawy. Sejm przyjął akt prawny miesiąc później, a w listopadzie ustawę podpisał prezydent.

W myśl przepisów od 1 września 2018 roku placówki edukacyjne miały otrzymać w ramach OSE bezpłatny dostęp do szybkiego internetu (co najmniej 100 Mb/s).

PiS obiecuje. Wszystkie szkoły skorzystają z OSE do końca 2020 roku

Minister cyfryzacji Anna Streżyńska obiecywała, że wszystkie szkoły zyskają dostęp do szybkiego łącza. „Już w 2018 roku zaczną się prace przygotowawcze i pierwsze inwestycje w 1,5 tys. szkół. Wszystko dokończymy w 2020 roku, kiedy 100 proc. szkół znajdzie się w szybkiej sieci” – podkreśliła. Identyczna obietnica znalazła się w programie wyborczym PiS z 2019 roku (s. 93).

Minister Streżyńska pokładała duże nadzieje w OSE. W listopadzie 2017 roku mówiła, że jest to program na miarę inicjatywy 500+. Pomimo starań rządowi PiS nie udało się jednak wywiązać z obietnicy w zakładanym terminie.

NIK: podłączanie do sieci idzie zbyt wolno

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) we wrześniu 2020 roku zaprezentowała swoje ustalenia w sprawie wdrażania OSE. Jak wykazano, program realizowano zgodnie z ustawowymi wymaganiami, jednak tempo przyłączania szkół w 2019 roku do sieci było zbyt wolne.

Z kontroli NIK wynika, że do 31 sierpnia 2019 roku usługi OSE uruchomiono w 2 575 z 12 700 lokalizacji zaplanowanych  do podłączenia w całym roku. W ciągu 8 miesięcy wykonano więc 1/5 planu

Na początku 2020 roku usługi działały w 5 779 szkołach, czyli w 1/4 placówek wstępnie planowanych do podłączenia do końca 2020 roku. NIK stwierdził, że:

„W 2019 r. tempo przyłączania szkół do sieci OSE przyspieszyło – nie na tyle jednak, aby wyeliminować ryzyko niepodłączenia wszystkich zainteresowanych szkół do usług OSE do końca 2020 r.”

Udało się podłączyć większość szkół, ale nie wszystkie

Według dostępnych danych (stan na 27 września br.) z usług w ramach OSE korzysta 20 506 z 23 6516 szkół. Oznacza to, że dostęp do szybkiego internetu w ramach sieci posiada 87 proc. placówek.

Co z pozostałymi placówkami? 1 678 zapewnia sobie internet we własnym zakresie, a 635 zgłosiło, że nie prowadzi naboru. Można więc uznać, że zrezygnowały z udziału w programie. 149 szkoły są w trakcie procesu podłączania do OSE, a kolejne 304 wciąż może zgłosić się do programu.

Szybki internet jest dostępny zatem w 96,1 proc. szkół, które chciały z niego skorzystać. Program nie został więc w pełni zrealizowany ani w obiecanym 2020 roku, ani dziś. Dlatego obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!