Strona główna Obietnice wyborcze Tramwaj na Gocław

Tramwaj na Gocław

Tramwaj na Gocław

Rafał Trzaskowski

Prezydent Warszawy
Platforma Obywatelska

Zbudujemy tramwaj na Gocław (…)

WARSZAWA DLA WSZYSTKICH Program Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej Platforma. Nowoczesna dla Warszawy, 18.09.2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

WARSZAWA DLA WSZYSTKICH Program Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej Platforma. Nowoczesna dla Warszawy, 18.09.2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Tramwaj na Gocław to jedna z kluczowych inwestycji komunikacyjnych Warszawy. Na tym osiedlu nie ma bowiem żadnej linii tramwajowej (dostępna jest jedynie komunikacja autobusowa), a linia metra w tym rejonie jest nadal we wczesnej fazie planowania. Tymczasem władzom miasta zależy, aby coraz więcej ludzi korzystało z komunikacji miejskiej, co utrudnia brak połączeń pomiędzy poszczególnymi rejonami. Z tego powodu obietnica budowy tramwaju na Gocław do 2022 roku pojawiła się w programie wyborczym Rafała Trzaskowskiego. W rzeczywistości jednak inwestycja planowana jest już od wielu lat i wzbudza duże zainteresowanie mieszkańców stolicy. Pierwsze koncepcje doprowadzenia linii tramwajowej na osiedle opracowywano już w 2009 roku.

  Podjęte działania

2015 roku mieszkańcy Saskiej Kępy zgłaszali miejskim urzędnikom swoje wątpliwości wobec planowanego przebiegu linii tramwajowej. Trasa miała bowiem przebiegać od al. Waszyngtona, wzdłuż ulic Międzynarodowej i Afrykańskiej, przez ulice Egipską i Bora-Komorowskiego. Tym samym tory tramwajowe miały znaleźć się tuż przy znajdujących się w okolicy ogródkach działkowych i Kanale Wystawowym. Dodatkowo mieszkańcy Saskiej Kępy obawiali się, że tramwaje będą przejeżdżać tuż przed blokami mieszkalnymi. W 2016 roku opracowano kilka innych potencjalnych tras, które omijałyby tereny zielone, a prowadziły przez tereny bardziej zabudowane. W 2017 roku do konsultacji społecznych skierowano trzy warianty trasy. Ostatecznie wybrany wariant obejmuje trasę wzdłuż Kanału Wystawowego i ul. Bora-Komorowskiego z pętlą przy Trasie Siekierkowskiej i węzłem przesiadkowym nad al. Sta- nów Zjednoczonych. We wrześniu 2019 roku miasto ogłosiło pierwszy przetarg na budowę trasy tramwajowej. Dwa miesiące później portal Transport Publiczny poinformował, że ratusz planuje wstrzymać inwestycję, a pieniądze unijne, które miały być przeznaczone na ten cel, postanowiono wydać na zakup autobusów elektrycznych. Pomimo tych doniesień w styczniu 2020 roku podpisano umowę z krakowską firmą Progreg na budowę linii tramwajowej w kierunku Gocławia.

Kiedy inwestycja zostanie zakończona?

Nie wiadomo jednak, kiedy inwestycja się rozpocznie, ponieważ w sierpniu 2020 roku wstrzymano prace nad trasą. Mają się one zacząć najwcześniej w 2021 roku, kiedy będą dostępne fundusze z nowego budżetu UE.

Skierowaliśmy w tej sprawie także pytanie do Tramwajów Warszawskich. Z odpowiedzi, którą uzyskaliśmy, wynika, że obecnie trwa realizacja inwestycji. Wykonawca przygotowuje materiały niezbędne do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, w tym m.in. geometrię trasy wraz z niweletą oraz mapy do celów projektowych. Wykonawca prowadzi również prace z zakresu geologii i geotechniki.

Obietnicę zaliczamy do kategorii „w trakcie realizacji’’, ponieważ podejmowane są działania w celu budowy infrastruktury umożliwiającej docieranie tramwajów na Gocław.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!