Strona główna Obietnice wyborcze Ulgi w podatku od nieruchomości dla parków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości

Ulgi w podatku od nieruchomości dla parków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości

Ulgi w podatku od nieruchomości dla parków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości

Jacek Sutryk

Prezydent Wrocławia

Zapewnię ulgi w podatku od nieruchomości tym parkom technologicznym i inkubatorom przedsiębiorczości, które przejdą międzynarodowe i rządowe procesy certyfikacji oraz będą przeznaczać swoje zyski na wsparcie lokalnych przedsiębiorstw.

Program wyborczy dla Wrocławia, 2018

Działania niepodjęte

Ocena ta przydzielana jest obietnicy, wobec której nie zostały do tej pory podjęte żadne działania zmierzające ku jej urzeczywistnieniu, ale nie przekroczyła ona jeszcze założonego ostatecznego terminu jej realizacji, np. końca kadencji. 

Sprawdź metodologię

Program wyborczy dla Wrocławia, 2018

Działania niepodjęte

Ocena ta przydzielana jest obietnicy, wobec której nie zostały do tej pory podjęte żadne działania zmierzające ku jej urzeczywistnieniu, ale nie przekroczyła ona jeszcze założonego ostatecznego terminu jej realizacji, np. końca kadencji. 

Sprawdź metodologię

W swoim programie wyborczym, w ramach obietnic i planów związanych z rozwojem ekonomii i przedsiębiorczości, Jacek Sutryk zapowiedział, że chciałby, aby Wrocław był miastem prężnej i innowacyjnej gospodarki. W ramach jednej z obietnic kandydat zapowiedział, że jako prezydent miasta zapewni ulgi w podatku od nieruchomości dla parków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości. Instytucje te będą jednak musiały przechodzić rządowe i międzynarodowe procesy certyfikacji i przeznaczać swoje zyski na wsparcie lokalnych przedsiębiorstw.

Program na inwestycje w obrębie parków przemysłowych

We Wrocławiu istnieje program pomocy dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w obrębie parków przemysłowych albo technologicznych bądź w specjalnych strefach ekonomicznych. Rozwiązanie to zapewnia przedsiębiorcom spełniającym określone warunki, że za każde zainwestowane 5 tys. zł w modernizację budynku w związku z nową inwestycją przysługuje im zwolnienie z podatku od nieruchomości o 50 m² powierzchni użytkowej na trzy lata. Ponadto wszystkie nowo wybudowane oraz nowo zakupione budynki lub budowle podlegają zwolnieniu od podatku od nieruchomości przez pięć lat.

Warto jednak pamiętać, że Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w tej sprawie została podjęta już w 2014 roku, czyli przed objęciem władzy przez Sutryka. Obecny prezydent stolicy Dolnego Ślą- ska jedynie utrzymał istniejący już przedtem program.

Program na inwestycje związane z wdrożeniem nowych technologii

W mieście istnieje także program wspierający nowe inwestycje dla przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Takim przedsiębiorcom przysługują ulgi od podatku od nieruchomości – za każde zainwestowane 5 tys. zł otrzymuje się zwolnienie z opłat za 50 m² powierzchni użytkowej budynków. Czas obowiązywania ulgi zależy od wartości inwestycji i może wynosić: 5 lat (wartość inwestycji poniżej 2 mln zł), 10 lat (powyżej 2 mln zł, ale poniżej 6 mln zł) albo 15 lat (powyżej 6 mln zł). Funkcjonowanie programu reguluje Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia z października 2014 roku, przyjęta przed objęciem władzy przez Jacka Sutryka.

Program ulg dla inkubatorów przedsiębiorczości

Jedną z kluczowych kwestii jest ulga od podatku od nieruchomości dla inkubatorów przedsiębiorczości. Prezydent poruszał ten temat także w wywiadach, obiecując wsparcie rozwoju inkubatorów tak, aby we Wrocławiu wzrosła liczba działających startupów.

Urząd Miasta poinformował nas, że:

We Wrocławiu funkcjonują już programy pomocowe polegające na zwolnieniu od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy inwestują w parkach technologicznych lub działalność innowacyjną bądź badawczo-rozwojową.

Ratusz zaznaczył, że faktycznie wciąż istnieją plany wprowadzenia ulg dla inkubatorów przedsiębiorczości, jednak z powodu pandemii COVID-19 mocno ograniczone zostały finanse i możliwości przedsiębiorców, a fundusze miasta uszczupliły się, ponieważ obecnie skierowane zostały na wsparcie istniejących i potrzebujących wsparcia wrocławskich przedsiębiorców w ramach „Wrocławskiego Pakietu Pomocy”. Prace nad ulgami dla inkubatorów zostały tymczasowo wstrzymane, lecz będą, wedle deklaracji urzędu, kontynuowane w przyszłości.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!