Strona główna Obietnice wyborcze Wrocławski Fundusz Senioralny

Wrocławski Fundusz Senioralny

Wrocławski Fundusz Senioralny

Jacek Sutryk

Prezydent Wrocławia

Uruchomię Wrocławski Fundusz Senioralny. Przeznaczę go na wsparcie takich działań jak: wycieczki krajowe i zagraniczne, uniwersytety dla seniorów w różnym wieku, Kartę Seniora, trenerów senioralnych, odpowiednio przystosowane obiekty sportowe, gry, naprawy domowe, dowóz taksówkami w pilnych przypadkach, koperty życia.

Program wyborczy dla Wrocławia, 2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Program wyborczy dla Wrocławia, 2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Obietnica uruchomienia Wrocławskiego Funduszu Senioralnego pojawiła się w programie wyborczym Jacka Sutryka w rozdziale „O bezpiecznej rodzinie, szczęśliwych pokoleniach, zdrowiu i sporcie”, obok szeregu innych obietnic skierowanych do seniorów. Zgodnie z planem kandydata na urząd prezydenta środki z funduszu miały być przeznaczone na wsparcie takich działań jak wycieczki krajowe i zagraniczne, uniwersytety dla seniorów, karta seniora, naprawy domowe czy też dowóz taksówkami w pilnych przypadkach. Realizację części z tych działań opisujemy przy okazji obietnicy dotyczącej utworzenia pogotowia gerontologicznego.

Informacje o Wrocławskim Funduszu Senioralnym pojawiły się także w „Programie senioralnym na rok 2019”, którego celem było wprowadzenie nowych i rozszerzonych programów dla seniorów. W 2019 roku przewidywane wydatki w ramach Funduszu Senioralnego miały wynieść ponad 1,8 mln zł. Kwota miała być przeznaczona na:

  • Taxi Senior/Taxi 75+: 480 zł,
  • Edukację Senioralną (Uniwersytety III i IV wieku): 162 zł,
  • Kluby seniora: 250 zł,
  • Szkołę Liderów Senioralnych (Program animatora i asystenta klubu seniora): 200 zł,
  • Fundusz Czasu Wolnego dla Seniorów (wycieczki krajowe i zagraniczne): 150 zł,
  • Osiedlowego Trenera Senioralnego: 150 zł,
  • Koperty Życia: 20 nowych kopert.

Wydatki na fundusz wyjazdowy

W celu ustalenia, jaka kwota została zaplanowana w budżecie, a jaka została wydana w 2019 roku na Wrocławski Fundusz Senioralny, zwróciliśmy się do Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że w ramach funduszu wyjazdowego, którego budżet wynosił w 2019 roku 150 tys. zł, dotację w ramach konkursu ofert uzyskało dziewięć organizacji pozarządowych, z których każda otrzymała kwotę 5 tys. zł. Na rok 2020 również zaplanowano kwotę 150 tys. zł, jednak w związku z pandemią COVID-19 zrezygnowano z formuły otwartego konkursu ofert. Wnioski przyjmowane są na bieżąco. Do 20 października dofinansowano inicjatywy na łączną sumę niemal 34 tys. zł. Z kolei w ramach współpracy z Wrocławskimi Radami Osiedli na fundusz wyjazdowy wydano w 2019 roku 205 tys. zł. Dofinansowano łącznie 46 inicjatyw. Realizacja tego programu w 2020 roku pozostaje zawieszona z uwagi na pandemię COVID-19.

Docelowo całościowy budżet Wrocławskiego Funduszu Senioralnego ma wynieść, wedle zapowiedzi Jacka Sutryka, 4 mln zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!