Strona główna Obietnice wyborcze Zakup 30 nowych pociągów do metra

Zakup 30 nowych pociągów do metra

Zakup 30 nowych pociągów do metra

Rafał Trzaskowski

Prezydent Warszawy
Platforma Obywatelska

Metro zakupi 30 nowych pociągów, tak by w ciągu kilku lat wycofać cały tabor rosyjskiej produkcji.

WARSZAWA DLA WSZYSTKICH Program Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej Platforma. Nowoczesna dla Warszawy, 18.09.2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

WARSZAWA DLA WSZYSTKICH Program Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej Platforma. Nowoczesna dla Warszawy, 18.09.2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Jednym z punktów programu Rafała Trzaskowskiego, dotyczących poprawy komunikacji miejskiej w stolicy, była obietnica zakupu 30 nowych pociągów dla warszawskiego metra. Miałoby to służyć wycofaniu z użycia rosyjskiego taboru.

Przetarg z 2017

17 maja 2017 roku Metro Warszawskie ogłosiło przetarg na zakup 37 nowych składów metra, z opcją dokupienia kolejnych ośmiu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) złożone oferty miały być oceniane według czterech kryteriów: ceny (waga 50 proc.), zużycia energii elektrycznej przez pociąg (waga 24 proc.), częstotliwości dokonywania koniecznych przeglądów (waga 22 proc.) oraz zastosowanych proekologicznych rozwiązań (waga 4 proc.). W przetargu udział wzięło pięć podmiotów. 20 czerwca 2018 roku wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, przedstawioną przez konsorcjum Skoda Transportation i Skoda Vagonka. Cztery podmioty starające się o realizację zamówienia (łącznie z konsorcjum Skody) złożyły jednak odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Przedstawione zarzuty koncentrowały się głównie na zbyt małej liczbie uzyskanych punktów lub na nieodrzuceniu ofert pozostałych wykonawców. Zaproponowane parametry miałyby być bowiem niemożliwe do uzyskania. 11 grudnia 2018 roku ogłoszono wyrok i oddalono wszystkie cztery odwołania w całości. Następnie sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Warszawie, który podtrzymał wcześniejsze orzeczenie.

Umowa z konsorcjum Skody

Strona internetowa Metra Warszawskiego informuje, że wobec braku dalszych przeszkód 30 stycznia 2020 roku podpisana została umowa z konsorcjum Skody. Jej wartość wyniosła 1,076 mld zł netto. Ewentualne dostarczenie jeszcze ośmiu składów kosztowałoby miasto kolejne 231 mln zł netto. Koszt jednego pociągu wynosi natomiast nieco ponad 28 mln zł netto. Wykonanie projektu dofinansowane jest częściowo ze środków Unii Europejskiej, a nie więcej niż 50 proc. wartości kontraktu zostanie pokryte z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Pierwsze składy mają być dostarczone po 20 miesiącach od daty podpisania umowy, a następne na przestrzeni kolejnych 33 miesięcy. Zakupiony tabor ma m.in. służyć zamianie najstarszych pociągów rosyjskiej produkcji kursujących na trasie I linii metra.

Jako że podpisana została umowa na dostawę składów, należy stwierdzić, że realizacja obietnicy jest w trakcie. Istotne jest jednak to, że przetarg na dostawę został ogłoszony jeszcze w maju 2017 roku, a w czerwcu 2018 roku wyłoniono najkorzystniejszą z ofert. Wprawdzie fakty te nie gwarantują, że umowa zostanie podpisana (np. ze względu na odwołania do KIO) i zrealizowana (wykonawca może się z niej nie wywiązać), jednak bez wątpienia niebagatelna część realizacji obietnicy została dokonana jeszcze przed jej złożeniem.

Obietnicę zaliczamy do kategorii „w trakcie realizacji’’, ponieważ 30 stycznia 2020 roku Metro Warszawskie podpisało umowę z konsorcjum Skody na dostawę 37 nowych składów metra. Opcjonalnie umowa może być rozszerzona jeszcze o osiem składów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!