Czesław Siekierski

Partia: Polskie Stronnictwo Ludowe

1

Sprawdzona wypowiedź

0

Sprawdzonych obietnic