Strona główna Wypowiedzi 136 tys. muzułmańskich imigrantów w Polsce? Brakuje danych

136 tys. muzułmańskich imigrantów w Polsce? Brakuje danych

136 tys. muzułmańskich imigrantów w Polsce? Brakuje danych

Sławomir Mentzen

Poseł
Konfederacja

Tylko w zeszłym roku do Polski przyjechało 136 tys. imigrantów z krajów muzułmańskich – z Bangladeszu, z Turcji, z końca świata.

Gość Radia Zet, 21.06.2023

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Gość Radia Zet, 21.06.2023

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

 • W 2022 roku polską granicę przekroczyło 183 tys. osób z krajów muzułmańskich.
 • Rok temu cudzoziemcom z krajów muzułmańskich przyznano łącznie 135 tys. zezwoleń na pracę
 • Takie zezwolenie dotyczy jedynie pracy u  konkretnego pracodawcy i nie jest równoznaczne z pozwoleniem na stałe zamieszkanie cudzoziemca w Polsce.
 • W ubiegłym roku pozytywnie rozpatrzono ponad 18 tys. wniosków o zezwolenie na pobyt w Polsce od osób z krajów muzułmańskich. Zdecydowana większość decyzji (95,5 proc.) dotyczyła zezwolenia na pobyt czasowy.
 • W ubiegłym roku wydano łącznie 136 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców z krajów muzułmańskich. Liczba ta nie jest tożsama z liczbą przybyłych imigrantów (np. część z osób mogła przybyć do Polski w poprzednich latach). Z powodu braku danych dotyczących liczby przybyłych migrantów z krajów muzułmańskich wypowiedź Sławomira Mentzena uznajemy za nieweryfikowalną.

Ta analiza powstała we współpracy Stowarzyszenia Demagog z Radiem ZET w ramach fact-checkingowego projektu przedwyborczego.

Mentzen: PiS to hipokryci w sprawie imigracji

Unia Europejska pracuje nad wdrożeniem nowego paktu o migracji i azylu, na podstawie którego przyjęty zostanie mechanizm solidarnościowy. Jego celem ma być odciążenie państw członkowskich najbardziej dotkniętych migracją.

Pakt przewiduje mechanizm relokacji uchodźców. Państwa mniej obciążone imigracją będą miały do wyboru udział w rozpatrywaniu wniosków o azyl lub ekwiwalent w postaci wpłaty 20 tys. euro za każdą osobę.

PiS stanowczo sprzeciwia się temu rozwiązaniu. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jego partia będzie dążyła do tego, aby kwestia przyjęcia migrantów przez Polskę została poddana pod referendum.

Sławomir Mentzen na antenie Radia ZET wypomniał hipokryzję politykom partii rządzącej. Jak zauważył, krytycznie wypowiadają się o unijnym programie, w ramach którego do Polski trafiłoby co najwyżej 2 tys. migrantów, a – równocześnie – za rządów PiS do Polski masowo mają trafiać imigranci z państw muzułmańskich, o których partia rządząca milczy.

W ubiegłym roku Polską granicę przekroczyło 183 tys. osób z krajów muzułmańskich

Na potrzeby analizy przyjęliśmy, że państwa muzułmańskie to kraje, w których islam jest dominującą religią (czyli w których ponad 50 proc. osób to muzułmanie). Wiele takich krajów znajduje się na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. W Europie islam dominuje w Albanii i Kosowie. Zidentyfikowaliśmy łącznie 46 państw muzułmańskich, w tym 26 położonych w Azji, 18 – w Afryce i 2 państwa – w Europie.

Od stycznia do grudnia 2022 roku granicę Polski przekroczyło 12 799 085 osób spoza krajów Unii Europejskiej, z czego z państw muzułmańskich wjechały do Polski łącznie 183 564 osoby. 

Przytoczone dane nie pokazują jednak dokładnie, ile osób zostało w Polsce w 2022 roku.

136 tys. zezwoleń na pracę dla osób z krajów muzułmańskich

Według informacji zamieszczonych w Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia, w 2022 roku wydane zostało 365 490 zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Dla osób pochodzących z państw muzułmańskich wydano łącznie 135 561 zezwoleń na pracę w Polsce. To liczba zbliżona do przywołanej przez Sławomira Mentzena, jednak nie jest równoznaczna z liczbą przybyłych imigrantów.

Najwięcej pozwoleń wydano Uzbekom (33,3 tys.) i Turkom (25 tys.). Przywołane przez Mentzena osoby z Bangladeszu otrzymały 13,5 tys. zezwoleń na pracę.

Warto pamiętać, że o zezwolenie na pracę wnioskuje pracodawca, u którego cudzoziemiec ma pracować. Wniosek należy złożyć do odpowiedniego starostwa. Zezwolenie dotyczy jedynie pracy u tego konkretnego pracodawcy i nie jest ważne w przypadku zatrudnienia w innym przedsiębiorstwie.

Zezwolenie na pracę nie oznacza zgody na stałe zamieszkanie cudzoziemca w Polsce. Jest ono wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata (lub 5 w określonych przypadkach). Ponadto część zezwoleń może dotyczyć przedłużenia pracy cudzoziemca już przebywającego w Polsce. Więcej o tym dowiesz się z tej analizy.

W 2022 roku wydano 18 tys. zezwoleń na pobyt dla osób z państw muzułmańskich

Jak wynika z danych poświęconych migracji do Polski, osoby z krajów muzułmańskich w 2022 roku złożyły 37 173 wnioski o zezwolenie na pobyt w Polsce. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 18,6 tys. wniosków. Oznacza to, że co drugi wniosek nie został zaakceptowany.

Dominująca większość zezwoleń dotyczyła pobytu czasowego: 17,8 tys. (95,5 proc.). Zezwolenie na pobyt stały otrzymało jedynie 696 cudzoziemców, a 135 osobom przyznano zezwolenie na pobyt na zasadach rezydenta długoterminowego UE.

Czy PiS jest najbardziej proimigrancką partią w Polsce?

Korzystając z danych dotyczących zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt przyjrzeliśmy się hipotezie postawionej przez Mentzena, który stwierdził, że PiS jest najbardziej proimigrancką partią w historii Polski. Nie możemy zweryfikować, jak wyglądała sytuacją z imigracją w całej historii Polski, jednak dostępne dane pozwalają nam sprawdzić ostatnie 15 lat.

Za rządów PiS doszło do wyraźnego wzrostu wydawanych zarówno zezwoleń na pracę, jak i zezwoleń na pobyt cudzoziemców z krajów muzułmańskich.

Jeszcze w 2010 roku wydano łącznie 4,7 tys. zezwoleń na pobyt cudzoziemców w Polsce. Gdy PiS obejmowało władzę w 2015 roku, było to 7,9 tys., natomiast w ubiegłym roku liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie do poziomu 18,6 tys.

W przypadku zezwoleń na pracę również doszło do wzrostu. W 2008 roku cudzoziemcy z krajów muzułmańskich otrzymali łącznie 1,8 tys. zezwoleń na pracę w Polsce. W 2015 roku, gdy PiS objął władzę, było to 3,4 tys. Po 7 latach rządów liczba ta wzrosła 38-krotnie do 135,5 tys.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!