Andrzej Szlachta o przegranej z Tadeuszem Ferencem

01.10.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Państwową Komisję Wyborczą w drugiej turze wyborów na prezydenta Rzeszowa, która odbyła się 10 listopada 2002r. Tadeusz Ferenc uzyskał 51,63% ważnych głosów, a Andrzej Szlachta 48,37%.

Kandydat Liczba uzyskanych głosów ważnych Procent głosów ważnych
Ferenc Tadeusz 23121 51,63%
Szlachta Andrzej 21662 48,37%

Tym samy Andrzej Szlachta przegrał z Tadeuszem Ferencem o 6,31%. Natomiast obrazując różnicę między kandydatami w punktach procentowych wynosi on 3,26 punktu procentowego.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.