Strona główna Wypowiedzi Bezrobocie młodych ludzi w Polsce

Bezrobocie młodych ludzi w Polsce

Bezrobocie młodych ludzi w Polsce

Robert Biedroń

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Nowa Lewica

26 proc. bezrobotnych to młodzi ludzie.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Według informacji Głównego Urzędu Statystycznego o bezrobociu rejestrowanym za 2014 rok, osoby młode (w wieku 24-34 lat) stanowiły najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych (509,4 tys.) a ich odsetek w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 27,9%.

Innym podanym przez GUS wskaźnikiem jest stopa bezrobocia wśród ludzi młodych (jaki odsetek ludzi młodych chciałby pracować, ale nie może znaleźć pracy). Ten wskaźnik w I kwartale 2015 roku wyniósł 23,3% wśród aktywnych zawodowo osób w wieku 15-24 lat oraz 9% wśród osób w wieku 25-34 lat. Warto zwrócić uwagę, ze wskaźnik ten zmalał w porównaniu do I kwartału 2014 roku o 3,9 punktów procentowych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!