Strona główna Wypowiedzi Bezrobocie nad Zalewem Wiślanym. Co wiemy o regionie?

Bezrobocie nad Zalewem Wiślanym. Co wiemy o regionie?

Bezrobocie nad Zalewem Wiślanym. Co wiemy o regionie?

Anna Maria Żukowska

Posłanka
Nowa Lewica

Nasi posłowie Lewicy (…) widzą w tym (przekopie Mierzei Wiślanej – przyp. Demagog) nadzieję na rozwój turystyczny i gospodarczy regionu, który jest regionem o najwyższym bezrobociu w Polsce. A w tych powiatach, które graniczą z obwodem kaliningradzkim, to jest bezrobocie na poziomie nawet 18 proc.

Poranek Radia TOK FM, 20.09.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Poranek Radia TOK FM, 20.09.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w województwie warmińsko-mazurskim odnotowano najwyższe bezrobocie na poziomie 7,6 proc., w czasie gdy w skali Polski stopa bezrobocia wyniosła 4,8 proc.
 • W poprzednich miesiącach województwo warmińsko-mazurskie również plasowało się na pierwszym miejscu pod względem bezrobocia, które sięgało w niektórych miesiącach nawet do 9,0 proc.
 • W miesiącach zimowych region warmińsko-mazurski odnotowuje najwyższe bezrobocie również przy uwzględnieniu klasyfikacji NUTS 2 (wyróżniającej, obok 15 województw, również region mazowiecki regionalny i warszawski stołeczny).
 • Z obwodem kaliningradzkim graniczy pięć powiatów: gołdapski, węgorzewski, kętrzyński, bartoszycki oraz braniewski. W sierpniu odnotowano w nich wysokie bezrobocie w skali Polski, przy czym najwyższe w powiecie kętrzyńskim (15,7 proc.).
 • W niektórych miesiącach bezrobocie w powiatach przygranicznych jest zbliżone do 18 proc. lub nawet je przekracza. Przykładowo, w styczniu 2022 roku w powiecie kętrzyńskim stopa bezrobocia wyniosła 18,4 proc., a w lutym br. już nawet 18,5 proc. W powiecie braniewskim było to odpowiednio 17,3 proc. oraz 17,1 proc.
 • Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako prawdziwą.

Przekop Mierzei Wiślanej szansą dla regionu

17 września 2022 roku został oficjalnie otwarty kanał na Mierzei Wiślanej. Celem inwestycji było stworzenie połączenia wodnego pomiędzy Zalewem Wiślanym oraz Zatoką Gdańską. Kanał wymaga jednak dalszych udoskonaleń zanim będzie w pełni funkcjonalny. W przyszłości umożliwi on przepłynięcie do elbląskiego portu statkom o zanurzeniu do 4,5 m.

Otwarcie w pełni funkcjonalnego kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną stwarza warunki nie tylko do otwarcia elbląskiego portu dla żeglugi międzynarodowej, ale także do rozwoju turystyki w regionie, co dostrzegają lokalne władze samorządowe z rejonu Zalewu Wiślanego.

Podobnego zdania jest posłanka Anna Maria Żukowska. Parlamentarzystka, na antenie Radia TOK FM, przytoczyła stanowisko posłów Nowej Lewicy z okręgów leżących blisko przekopu. Dodała, że region w którym dokonano inwestycji, jest regionem o najwyższym bezrobociu w kraju.

Bezrobocie w warmińsko-mazurskim najwyższe wśród województw

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim pod koniec sierpnia 2022 roku wyniosła 7,6 proc. i była najwyższa w Polsce. Na drugim miejscu znalazło się województwo podkarpackie z wynikiem 7,3 proc. Średnie bezrobocie w całej Polsce to natomiast 4,8 proc.

Przy uwzględnieniu klasyfikacji NUTS 2, stosowanej przez Główny Urząd Statystyczny, oprócz województw wyodrębnia się jeszcze region mazowiecki regionalny oraz warszawski stołeczny (jako dwie składowe województwa mazowieckiego).

Według najbardziej aktualnych danych GUS za sierpień 2022 roku stopa bezrobocia w regionie warmińsko-mazurskim wyniosła 7,6 proc. Nie był to jednak najwyższy odnotowany wynik, ponieważ w regionie mazowieckim regionalnym bezrobocie wyniosło 7,9 proc. Z kolei w regionie warszawskim stołecznym pod koniec lipca bezrobocie było najniższe w Polsce (2,3 proc.).

Po uwzględnieniu klasyfikacji NUTS 3 dowiemy się, że stopa bezrobocia w podregionie elbląskim wyniosła 8,2 proc. i nie znalazła się wśród najwyższych w Polsce. Wyższe bezrobocie odnotowano np. w podregionie ełckim (9,2 proc.), przemyskim (9,3 proc.) czy szczeciniecko-pyrzyckim (10,5 proc.). Najwyższe bezrobocie w Polsce było w podregionie radomskim i wyniosło 11,2 proc.

Bezrobocie wzrasta poza sezonem turystycznym

Bezrobocie w regionie Zalewu Wiślanego zmienia się zauważalnie w zależności od pory roku. W miesiącach mniej przyjaznych turystyce stopa bezrobocia jest wyższa. Przykładowo, w styczniu 2022 roku stopa bezrobocia wyniosła 9,0 proc. i była najwyższa zarówno wśród województw, jak i regionów NUTS 2.

Województwo i region warmińsko-mazurski borykały się z najwyższym w Polsce bezrobociem również w lutym (9,0 proc.). W marcu 2022 roku region zrównał się z regionem mazowieckim regionalnym (8,6 proc.).

Od kwietnia region warmińsko-mazurski (w klasyfikacji NUTS 2) spadł na drugie miejsce pod względem bezrobocia (8,3 proc.), choć wśród województw nieustannie zajmuje pierwsze miejsce.

Problemy z pracą na granicy polsko-rosyjskiej

Jednym z głównych celów budowy kanału na Mierzei Wiślanej było uniezależnienie portów Zalewu Wiślanego od Rosji. Dotychczas statki musiały, za zgodą Federacji Rosyjskiej, przepływać przez tereny obwodu kaliningradzkiego.

województwie (regionie) warmińsko-mazurskim znajdziemy pięć powiatów graniczących z terenami należącymi do Rosjan: gołdapski, węgorzewski, kętrzyński, bartoszycki oraz braniewski. Ostatni z nich bezpośrednio przylega do Zalewu Wiślanego, a tym samym budowa kanału ma docelowo wpłynąć na jego rozwój.

Najnowsze dane zawierające informacje na temat stopy bezrobocia w podziale na powiaty pochodzą z sierpnia 2022. Na koniec miesiąca stopa bezrobocia w wyżej wymienionych powiatach kształtowała się następująco:

 • powiat bartoszycki – 15,1 proc.,
 • powiat braniewski – 14,9 proc.,
 • powiat gołdapski – 7,7 proc.,
 • powiat węgorzewski – 8,9 proc.,
 • powiat kętrzyński – 15,8 proc.

W niektórych miesiącach bezrobocie przekracza 18 proc.

Bezrobocie w wymienionych powiatach jest wysokie w skali Polski. Ponadto są miesiące, w których odnotowuje się w tym regionie jeszcze wyższy odsetek osób bez pracy.

styczniu 2022 roku w powiecie kętrzyńskim bezrobocie wyniosło 18,4 proc. W innych powiatach również zbliżało się do tego progu (powiat bartoszycki odnotował 17,2 proc., a braniewski 17,3 proc.). Powiat braniewski był dotknięty bezrobociem zbliżonym do 18 proc. również w lutym (17,1 proc.). Bezrobocie przekraczające 18 proc. odnotowano w powiecie kętrzyńskim także w lutym (18,5 proc.). Zaczęło ono spadać dopiero w marcu, choć nadał było zauważalnie wysokie (17,9 proc.). Sytuacja podobnie wyglądała w kwietniu (17,3 proc.).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!