Strona główna Wypowiedzi Bronisław Komorowski w Rozmowie Dnia o polskich turystach w Turcji

Bronisław Komorowski w Rozmowie Dnia o polskich turystach w Turcji

Bronisław Komorowski w Rozmowie Dnia o polskich turystach w Turcji

Bronisław Komorowski

Najlepszymi ambasadorami Turcji nie tylko w Polsce, ale i w ogóle w Europie są turyści polscy, jest ich już 500 tysięcy, pół miliona.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Określenie pół miliona turystów można uznać za prawdziwe. Dane na ten temat są jednak dość zróżnicowane. Raport przeprowadzony na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki wskazuje, że Turcję odwiedziło w 2013 roku 400 tysięcy Polaków i jest to tendencja wzrostowa (druga tura badania została przeprowadzona w styczniu 2014, więc są to stosunkowo świeże dane). Podobnie dane prezentuje strona turecka (Number of Arriving-Departing Foreigners and Citizens, December 2013) – w 2013 roku Turcję miało odwiedzić trochę ponad 423 tysiące Polaków (tu z kolei tendencja zniżkowa w stosunku do poprzednich lat).

Istnieją jednak dane Polskiej Organizacji Turystyki (Badania i Analizy: 2013 rok – Turcja), kte przedstawiają liczby wyższe: w 2011 roku było to 628 tysięcy (lekka tendencja spadkowa w stosunku do 2010 roku). Uśredniając te dane można przyjąć, że słowa B. Komorowskiego nie rozmijają się z prawdą, są to dane nieszkodliwie zaokrąglone.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!