Strona główna Wypowiedzi Co czwarty mężczyzna nie dożywa emerytury? Sprawdzamy

Co czwarty mężczyzna nie dożywa emerytury? Sprawdzamy

Co czwarty mężczyzna nie dożywa emerytury? Sprawdzamy

Tadeusz Tomaszewski

Poseł
Nowa Lewica

Ale ten problem w szczególności dotyka mężczyzn. Tylko 73% mężczyzn dożywa wieku emerytalnego. 27% nie doczeka 65 lat i prawa do wypracowanej emerytury.

Posiedzenie Sejmu, 08.02.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 08.02.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Z danych GUS wynika, że w 2022 roku do wieku emerytalnego (65 lat) dożyło 75,76 proc. mężczyzn. To znaczy, że emerytury nie doczekało 24,24 proc. osób.
  • Rok wcześniej wieku emerytalnego dożywało 72,77 proc. mężczyzn. Zatem prawa do emerytury za życia nie osiągnęło 27,23 proc. osób.
  • Dane GUS potwierdzają, że mniej więcej co czwarty mężczyzna nie dożywa emerytury. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako prawdę.
  • W przypadku kobiet do wieku emerytalnego (60 lat) dożywa 93,35 proc. osób.

Dyskusja o emeryturach stażowych

W 2021 roku do Sejmu wpłynął obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Poprzednią kadencję przeleżał on w tzw. sejmowej zamrażarce, a pod obrady Sejmu trafił dopiero w lutym 2024 roku. Tego samego dnia rozpatrywano projekt poselski o podobnych założeniach.

Projekt obywatelski zakłada wprowadzenie emerytur stażowych (s. 6), czyli prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę dla obywateli, którzy mają za sobą okres składkowy i nieskładkowy łącznie 35 lat (dla kobiet) lub 40 lat (dla mężczyzn). To rozwiązanie skierowano przede wszystkim do osób, które w bardzo młodym wieku rozpoczęły pracę zawodową.

Z ramienia Nowej Lewicy o zaletach tego rozwiązania przekonywał Tadeusz Tomaszewski. Podkreślał przy tym trudną sytuację mężczyzn i zwrócił uwagę na to, jak wielu z nich nie dożywa ustawowego wieku emerytalnego.

Wiek emerytalny w Polsce

Obecnie w Polsce wiek emerytalny wynosi 65 lat w przypadku mężczyzn. Kobiety mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60. roku życia. 

Wybrane grupy mają prawo do wcześniejszej emerytury. Mowa tu np. o osobach zatrudnionych w szczególnie trudnych warunkach: m.in. o policjantach czy górnikach.

Ile osób dożywa wieku emerytalnego?

Z raportu GUS wynika (s. 9), że w 2022 roku przeciętna długość życia mężczyzn wynosiła 73,4 lata, a kobiet: 81,8 lat. Nie oznacza to, że każdy dożywa tego wieku.

Zgodnie z aktualnymi danymi GUS (tablica A) do wieku emerytalnego w 2022 roku dożywało 75,76 proc. mężczyzn. Na emeryturze czekało ich jeszcze średnio 15,32 lat życia.

Natomiast w przypadku kobiet odsetek ten wynosił 93,35 proc. Tyle kobiet dożywało wieku emerytalnego, a ich przeciętna długość życia na emeryturze wynosiła 23,59 lat.

Ile lat Polacy spędzają na emeryturze?

Na podstawie dostępnych danych dotyczących odsetka osób dożywających wieku emerytalnego oraz przeciętnego dalszego czasu życia po jego przekroczeniu możemy obliczyć, ile lat trwa przeciętna emerytura.

naszych obliczeń wynika, że przeciętnie mężczyźni spędzają na emeryturze średnio 11,6 lat. Natomiast w przypadku kobiet są to średnio 22 lata.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!