Czas czytania: około min.

Czy agencja [S&P] wypłaca odszkodowania za złe dane w sprawie ratingu USA?

22.01.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Agencja ratingowa Standard&Poor’s na drodze ugody sądowej ze względu na zawyżone oceny wydawane przez nią w latach 2004-2007, zobowiązała się do zapłaty 687,5 mln dolarów Departamentowi Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oraz takiej samej kwoty władzom 19 stanów i Dystryktowi Kolumbia, które wytoczyły agencji pozwy cywilne (łącznie 1,38 mld dolarów). Oprócz tego sumę 125 mln dolarów z tego samego tytułu uzyskał jeden z funduszy emerytalnych. Razem daje to kwotę 1,5 mld dolarów.

Wypowiedź uznajemy za fałszywą z dwóch powodów. Po pierwsze S&P nie obniżał, a zawyżał wystawiane przez siebie oceny ratingowe. Po drugie nie dotyczyły one Stanów Zjednoczonych jako państwa, a amerykańskich banków oferujących hipoteczne papiery wartościowe.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.