Czas czytania: około min.

Czy ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły od 2008 r.?

17.12.2019 godz. 18:27

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Henryk Kowalczyk w swojej wypowiedzi podaje, jak w wybranych latach kształtowały się ceny towarów i usług konsumpcyjnych, a więc czy – i w jakiej skali – wystąpiło zjawisko inflacji lub deflacji. Dane dotyczące wzrostu lub spadku tych cen podaje Główny Urząd Statystyczny. Począwszy od roku 2008 kształtował się on następująco:

Rok Procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego
2008 4,2
2009 3,5
2010 2,6
2011 4,3
2012 3,7
2013 0,9
2014 0
2015 -0,9
2016 -0,6
2017 2
2018 1,6

Wypowiedź posła Kowalczyka oceniamy jako prawdę, ponieważ przytoczone przez niego dane zgadzają się z tymi przedstawionymi przez GUS.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) obliczane są przez GUS w oparciu o wyniki dwóch badań:

  • badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym,
  • badania budżetów gospodarstw domowych, dostarczającego danych o przeciętnych wydatkach na towary i usługi konsumpcyjne.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.