Czas czytania: około min.

Czy długość życia Polaków w ostatnich latach zmniejsza się?

15.01.2021 godz. 15:35

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0-pl/Wikimedia Commons / modyfikacje demagog.org.pl

Fałsz

Uzasadnienie

 • Wypowiedź Izabeli Leszczyny uznajemy za fałszywą, ponieważ długość życia Polaków nie spada. Trend spadkowy, który sugeruje posłanka, nie istnieje.
 • Długość życia Polaków w 2019 roku, zgodnie z danymi GUS, była większa niż w 2018 roku oraz 2015 roku.
 • W roku 2018, w porównaniu z rokiem 2016, długość życia Polaków była rzeczywiście krótsza, ale już w 2017 roku, w porównaniu z 2015 rokiem, wydłużyła się.
 • Choć wypowiedź zawiera element prawdziwy, tzn. stwierdzenie, że w 2018 roku długość życia Polaków była mniejsza niż dwa lata wcześniej, to większość zawartych w niej informacji jest nieprawdziwa – w szczególności sugestia o istnieniu trendu spadkowego dotyczącego długości życia. Z tego powodu całość wypowiedzi oceniamy jako fałszywą.

Dane GUS

Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące przeciętnego dalszego trwania życia opracowywane są dla noworodków w chwili urodzenia oraz osób w wieku: 15, 30, 45, 60 i 75 lat. W analizie przytoczymy dane dotyczące każdej z tych kategorii wiekowych. Dla oceny kluczowe będą jednak prognozy odnoszące się do kategorii noworodków.

Zgodnie z danymi GUS w 2019 roku przeciętna długość dalszego życia kobiet i mężczyzn kształtowała się następująco:

 • w chwili urodzenia: dla kobiet 81,8 lat, dla mężczyzn 74,1 lat,
 • w wieku 15 lat: dla kobiet 67,2 lat, dla mężczyzn 59,5 lat,
 • w wieku 30 lat: dla kobiet 52,4 lat, dla mężczyzn 45,1 lat,
 • w wieku 45 lat: dla kobiet 37,8 lat, dla mężczyzn 31,3 lat,
 • w wieku 60 lat: dla kobiet 24,2 lat, dla mężczyzn 19,3 lat,
 • w wieku 75 lat: dla kobiet 12,6 lat, dla mężczyzn 10,2 lat.

Zgodnie z danymi GUS w 2018 roku przeciętna długość życia kobiet i mężczyzn kształtowała się następująco:

 • w chwili urodzenia: dla kobiet 81,7 lat, dla mężczyzn 73,8 lat,
 • w wieku 15 lat: dla kobiet 67,1 lat, dla mężczyzn 59,3 lat,
 • w wieku 30 lat: dla kobiet 52,3 lat, dla mężczyzn 44,9 lat,
 • w wieku 45 lat: dla kobiet 37,7 lat, dla mężczyzn 31,1 lat,
 • w wieku 60 lat: dla kobiet 24,2 lat, dla mężczyzn 19,1 lat,
 • w wieku 75 lat: dla kobiet 12,7 lat, dla mężczyzn 10,2 lat.

Zgodnie z danymi GUS w 2017 roku przeciętna długość życia kobiet i mężczyzn kształtowała się następująco:

 • w chwili urodzenia: dla kobiet 81,8 lat, dla mężczyzn 74,0 lat,
 • w wieku 15 lat: dla kobiet 67,2 lat, dla mężczyzn 59,4 lat,
 • w wieku 30 lat: dla kobiet 52,4 lat, dla mężczyzn 45,0 lat,
 • w wieku 45 lat: dla kobiet 37,9 lat, dla mężczyzn 31,2 lat,
 • w wieku 60 lat: dla kobiet 24,3 lat, dla mężczyzn 19,2 lat,
 • w wieku 75 lat: dla kobiet 12,8 lat, dla mężczyzn 10,2 lat.

Izabela Leszczyna porównuje dane z roku 2017 i roku 2018 do lat 2015-2016. Zgodnie z danymi GUS w 2016 roku przeciętna długość życia kobiet i mężczyzn kształtowała się następująco:

 • w chwili urodzenia: dla kobiet 81,9 lat, dla mężczyzn 73,9 lat,
 • w wieku 15 lat: dla kobiet 67,3 lat, dla mężczyzn 59,4 lat,
 • w wieku 30 lat: dla kobiet 52,5 lat, dla mężczyzn 45,0 lat,
 • w wieku 45 lat: dla kobiet 37,6 lat, dla mężczyzn 31,2 lat,
 • w wieku 60 lat: dla kobiet 24,5 lat, dla mężczyzn 19,3 lat,
 • w wieku 75 lat: dla kobiet 12,8 lat, dla mężczyzn 10,3 lat.

Zgodnie z danymi GUS w 2015 roku przeciętna długość życia kobiet i mężczyzn kształtowała się następująco:

 • w chwili urodzenia: dla kobiet 81,6 lat, dla mężczyzn 73,6 lat,
 • w wieku 15 lat: dla kobiet 67,0 lat, dla mężczyzn 59,0 lat,
 • w wieku 30 lat: dla kobiet 52,2 lat, dla mężczyzn 44,7 lat,
 • w wieku 45 lat: dla kobiet 38,0 lat, dla mężczyzn 30,8 lat,
 • w wieku 60 lat: dla kobiet 24,5 lat, dla mężczyzn 19,0 lat,
 • w wieku 75 lat: dla kobiet 12,8 lat, dla mężczyzn 10,0 lat.

Powyższe dane nie wskazują na spadek przeciętnej długości dalszego trwania życia. Różnica pomiędzy wartością najwyższą a najniższą w badanym okresie nie przekracza 0,5 roku. Co więcej, jeśli weźmiemy pod uwagę również wcześniejsze lata, zauważymy, że od pewnego czasu wartości przeciętnego dalszego trwania życia kształtują się na zbliżonym poziomie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.