Czy dojrzałe demokracje debatują przed I turą?

25.04.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

David Cameron podczas sprawowania urzędu premiera (maj 2010 – obecnie) wziął udział w debacie przedwyborczej (z liderami innych partii), poprzedzającej wybory powszechne w Wielkiej Brytanii w 2015 roku.
Dwugodzinna debata gromadząca ponad 7-milionową widownię odbyła się 2 kwietnia 2015 roku i była transmitowana przez stację ITV w programie ITV News. Wzięli w niej udział liderzy siedmiu brytyjskich partii:
David Cameron – Partia Konserwatywna
Ed Miliband – Partia Pracy
Nick Clegg – Liberalni Demokraci
Nigel Farage – Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa
Nicola Sturgeon – Szkocka Partia Narodowa
Natalie Bennett – Partia Zielonych Anglii i Walii
Leanne Wood – Partia Walii
Warto wspomnieć, że nie tylko David Cameron pełnił w tym czasie funkcję państwową. Nick Clegg sprawował urząd wicepremiera a Nicola Sturgeon pierwszego ministra Szkocji (głowy szkockiego rządu).
David Cameron w czasie kampanii wziął także udział w spotkaniach mających formę debaty z wyborcami. 26 marca 2015 roku odpowiadał na pytania widowni zebranej w studio, a także pytania zadawane przez brytyjskiego dziennikarza Jeremy’ego Paxmana. W tym samym wydarzeniu brał udział także lider Partii Pracy – Ed Miliband.
30 kwietnia 2015 roku ma zostać wyemitowana kolejna debata – z udziałem Davida Camerona, Eda Millibanda oraz Nicke’a Clegga. Odbędzie się ona w ramach popularnego programu BBC – Question Time, gdzie zaproszeni goście (w tym przypadku będą to liderzy partii) odpowiadają na pytania zadane przez publiczność, ale mogą także odnosić się do wypowiedzi innych panelistów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.