Strona główna Wypowiedzi Czy dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów są zwolnione z opłat?

Czy dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów są zwolnione z opłat?

Czy dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów są zwolnione z opłat?

Krzysztof Żuk

Prezydent Lublina
Platforma Obywatelska

Zwolniliśmy z opłat dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk poruszył temat biletów na komunikację miejską dla uczniów podczas wywiadu dla Dziennika Wschodniego.

Istotnie, na stronie ZTM Lublin możemy zobaczyć, że uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lublin (…) za okazaniem ważnej legitymacji są uprawnieni do darmowych przejazdów komunikacją miejską. Ulga ta została wprowadzona na mocy uchwały nr 877/XXXIV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 10 listopada 2017 r. Wprowadzenie darmowych przejazdów komunikacją miejską dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zostało zainicjowane przez interpelację trzech niezrzeszonych radnych Rady Miasta VIII kadencji, która uzyskała aprobatę prezydenta miasta Krzysztofa Żuka. Projekt stworzony przez ZTM Lublin został następnie przegłosowany przez Radę Miasta przy 31 głosach za, bez głosów przeciw i bez wstrzymujących się. W związku z powyższym, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Krzysztof Żuk
KWW Krzysztof Żuk

 

Zwolniliśmy z opłat dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!