Czas czytania: około min.

Czy Francja ma najtańszy prąd?

11.12.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Z raportu ren21, gdzie zestawiono pięć państw o największej światowej produkcji energii z oze widać, że Niemcy to rzeczywiście wiodący kraj w tej dziedzinie. Znajdują się na 4 miejscu w zestawieniu całkowitej generacji energii odnawialnej w roku 2015, zaraz po Chinach, USA i Brazylii.

Z danych publikowanych na stronie energy-charts.de można odczytać wartość chwilowej wyprodukowanej energii z konkretnego źródła. Na podstawie tych danych widać, że rzeczywiście udział energii z węgla jest znaczny, jednak nie jest to ponad 50%.
Wartość 50% istotnie jest przekraczana w grudniu, np. dnia 3.12.16 r. o godz. 12:00 uzyskano  52,5%  energii z węgla: jednak na przestrzeni roku wartość ta wg energy information administration wyniosła w 2015 r. 44%.

Zatem mówiąc generalnie o produkcji energii przez Niemcy, udział energii z węgla wynosi mniej niż 50 %.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.