Strona główna Wypowiedzi Czy Hiszpania wprowadziła ograniczenie prędkości do 30 km/h?

Czy Hiszpania wprowadziła ograniczenie prędkości do 30 km/h?

Czy Hiszpania wprowadziła ograniczenie prędkości do 30 km/h?

Janusz Piechociński

Polskie Stronnictwo Ludowe

Hiszpania wprowadza nowe ograniczenie prędkości na drogach. 30 km/h standardem na terenie zabudowanym.

Twitter, 12.05.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 12.05.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Hiszpania wprowadziła 11 maja prawo drogowe dotyczące jazdy na obszarze zabudowanym. Zgodnie z nim, na drogach jednopasmowych w dwóch kierunkach ruchu będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 30 km/h.
 • Bardziej restrykcyjne przepisy będą obowiązywać na drogach z jezdnią i chodnikiem znajdującymi się na tym samym poziomie. Wówczas kierujący pojazdem może jechać maksymalnie 20 km/h.
 •  Natomiast ograniczenie do 50 km/h obowiązuje na drogach co najmniej dwupasmowych.

Zmiany w prawodawstwie Hiszpanii

11 maja 2021 roku wszedł w życie dekret królewski z listopada ubiegłego roku, na podstawie którego przyjęto zmiany w prawie drogowym Hiszpanii. Zgodnie z ustanowionymi regulacjami obowiązują nowe ograniczenia prędkości na obszarze zabudowanym:

 • 20 km/h – na drogach, w których jezdnia i chodnik znajdują się na tym samym poziomie,
 • 30 km/h – na drogach dwukierunkowych o jednym pasie ruchu oraz jednokierunkowych, przy których chodnik jest wyniesiony ponad poziom jezdni,
 • 50 km/h – na drogach dwukierunkowych o dwóch lub więcej pasach ruchu.

Zgodnie z danymi Dyrektora Generalnego ds. Ruchu nowe prawo będzie obowiązywało nawet na 70 proc. hiszpańskich dróg.  Nowe ograniczenia odnoszą się zarówno do dróg wewnętrznych w małych miejscowościach, jak i w dużych aglomeracjach miejskich.

Działania rządu Hiszpanii wpisują się także w akcję prowadzoną przez Organizacje Narodów Zjednoczonych o nazwie „Streets for Life: Why #Love30?”. ONZ stoi na stanowisku, że ograniczenie prędkości do 30 km/h w strefach, gdzie występuje duży ruch pieszych, ma przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa.

Dlaczego zmiany zostały wprowadzone?

Dyrektor Generalny ds. Ruchu Pere Navarro powiedział, że głównym celem zmian jest zmniejszenie przypadków śmiertelnych na drogach i osób z poważnymi obrażeniami po wypadkach o 50 proc. Tylko w 2019 roku ponad połowę ofiar śmiertelnych w wypadkach stanowili piesi, rowerzyści i inni niezmotoryzowani uczestnicy ruchu drogowego. Główny Zarządu Ruchu przytoczył dane statystyczne wskazujące, że w sytuacji potrącenie pieszego z prędkością 50 km/h ryzyko zgonu wynosi 90 proc. Jeżeli pojazd nie porusza się z prędkością większa niż 30 km/h, ryzyko spada do jedynie 10 proc.

Źródło: Dirección General de Tráfico

Zmniejszenie prędkości w terenie zabudowanym pozwala w znacznym stopniu zredukować śmiertelność wśród ofiar wypadków. Potwierdzają to między innymi badania przeprowadzone przez polską Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Źródło: gov.pl

 Jakie będą kary za przekroczenie nowych limitów?

Według najnowszych regulacji, jeżeli kierowca na drodze, na której dopuszczalna jest jazda 30 km/h, będzie poruszał się z prędkością od 31 do 50 km/h, zostanie ukarany mandatem w wysokości 100 euro. W przypadku pozostałych wykroczeń przedstawia się to następująco:

 • 51-60 km/h: 300 euro i dwa punkty karne,
 • 61-70 km/h: 400 euro i cztery punkty karne,
 • 71-80 km/h: 500 euro i sześć punktów karnych,
 • powyżej 81 km/h: 600 euro i sześć punktów karnych.

Jak zaznacza portal transport-publiczny.pl, w Hiszpanii przekroczenie prędkości maksymalnej na obszarze zabudowanym powyżej 60 km/h jest postrzegane jako przestępstwo w ruchu drogowym pod groźbą wyroku od 3 do 6 miesięcy lub pracami społecznymi od 30 do 90 dni oraz zakazem prowadzenia pojazdów od 1 roku do 4 lat.

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!