Strona główna Wypowiedzi Czy istnieje zakaz wędzenia kiełbasy?

Czy istnieje zakaz wędzenia kiełbasy?

Czy istnieje zakaz wędzenia kiełbasy?

Róża Thun

Nie ma zakazu wędzenia kiełbasy, żeby była jasność.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Rozporządzenie Komisji nr 835/2011, które było przedmiotem debaty nie wprowadza zakazu wędzenia środków spożywczych, a jedynie ustanawia ograniczenia ilościowe w odniesieniu do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), które stanowią pochodne m.in. procesu wędzenia mięsa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy