Strona główna Wypowiedzi Czy liczba studentów w Krakowie spadła?

Czy liczba studentów w Krakowie spadła?

Czy liczba studentów w Krakowie spadła?

Stanisław Mazur

W Krakowie dramatycznie spada liczba studentów. Jeszcze kilkanaście lat temu było to 230 tys. studentów, w tej chwili jest to 135 tys.

Facebook, 22.03.2024

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

 • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
 • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

Facebook, 22.03.2024

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

 • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
 • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

 • Z najnowszych danych Urzędu MiastaUrzędu Statystycznego w Krakowie wynika, że na krakowskich uczelniach pod koniec 2022 roku studiowało ok. 128–129 tys. osób.
 • Porównywalne dane Urzędu Miasta sięgają 2007 roku. Wynika z nich, że najwyższą liczbę studentów odnotowano w Krakowie w roku 2009 i było to 190 tys. Z kolei według Urzędu Statystycznego, którego dane sięgają 2010 roku, najwięcej było ich właśnie w 2010 roku – 189 tys.
 • Liczby podane przez Stanisława Mazura nie zgadzają się dokładnie z tymi podanymi przez wspomniane źródła (1, 2). Te drugie potwierdzają jednak, że liczba studentów krakowskich uczelni w ostatnich latach rzeczywiście spadła. Dlatego wypowiedź oceniamy jako częściową prawdę.

Analiza powstała w ramach Weryfikatonu – maratonu sprawdzania informacji przed wyborami samorządowymi. Więcej sprawdzonych analiz znajdziesz na podstronie samorząd.

Kandydaci na prezydenta mówią o znikających studentach

Stanisław Mazur jest jednym z dziewięciu kandydatów na urząd prezydenta Krakowa. Startuje z komitetu własnego imienia i nie należy do żadnej partii. Na co dzień pracuje jako rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

22 marca na Facebooku kandydat zaprosił krakowskich studentów na spotkanie. Podkreślił przy tym, że zauważa ich problemy wynikające z kosztów życia w Krakowie. Stanisław Mazur zadeklarował, że jako prezydent chciałby zatrzymać studentów w mieście, aby stanowili wsparcie m.in. dla rozwoju lokalnych centrów badawczych.

Także inne osoby starające się o prezydenturę w Krakowie zwracają uwagę na ten problem. Podobnymi spostrzeżeniami 15 marca na portalu X podzielił się Aleksander Miszalski – poseł na Sejm RP, kandydat Platformy Obywatelskiej. Sprawdziliśmy więc, jak zmieniała się liczba studentów w Krakowie. 

Dane Urzędu Miasta – metodologia

Liczbę studentów szkół wyższych w Krakowie znajdziemy w publikacji „Kraków w liczbach”. To zbiór najważniejszych danych prezentowanych co roku przez Urząd Miasta Krakowa. Podaje się w nim łączną liczbę studentów szkół publicznych i niepublicznych (s. 15–16). Źródłem danych są same szkoły wyższe oraz Urząd Statystyczny w Krakowie (s. 4).

Publikacje urzędu miasta obejmują okres 2005–2022. W poszczególnych latach zmieniała się jednak metodologia obliczania łącznej liczby studentów, a urząd nie zawsze miał pełne dane:

 • W latach 2019–2022 podawano liczbę studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych bez studentów studiów doktoranckich i podyplomowych.
 • W latach 2008–2018 dodawano do tej liczby studentów studiów doktoranckich i podyplomowych, ale bez doktorantów Polskiej Akademii Nauk (PAN).
 • W roku 2007 dodawano do tej liczby doktorantów PAN.
 • W latach 2005–2006 brakowało danych dotyczących studentów kilku krakowskich uczelni.

Podsumowując, im bardziej cofamy się w czasie, tym większą grupę studentów miasto uwzględniało, podając ich łączną liczbę. Wyjątkiem mogą być pierwsze dwa lata (2005 i 2006), gdy brakowało danych z kilku uczelni.

Jak zmieniła się liczba studentów w Krakowie według urzędu miasta?

Na szczęście w latach 2007–2018 miasto podawało oddzielnie również liczbę studentów studiów podyplomowych i doktorantów. Dlatego po odjęciu tej liczby od całkowitej sumy studentów można porównać dane z wcześniejszych lat do najnowszych. Oto wynik przygotowanego w ten sposób zestawienia:

Z naszych obliczeń wynika, że w latach 2007–2022 najwyższa liczba studentów krakowskich uczelni została zanotowana w roku 2009, gdy było ich 190 443. Liczba ta zaczęła wyraźnie spadać od roku 2013. Patrząc na lata 2019–2022, można stwierdzić, że liczba studentów utrzymuje się na stabilnym poziomie i wynosi ok. 130 tys.

Dane Urzędu Statystycznego w Krakowie – metodologia

Dane na temat liczby studentów publikuje również Urząd Statystyczny w Krakowie. Z tego źródła dowiemy się, ile osób studiowało na uczelniach w województwie małopolskim. Liczby te dotyczą poszczególnych lat akademickich od roku akademickiego 2010/2011 do roku akademickiego 2022/2023.

W swoich obliczeniach Urząd Statystyczny w Krakowie uwzględnia wszystkich studentów szkół publicznych i niepublicznych, studiujących stacjonarnie i niestacjonarnie, Polaków i cudzoziemców. Nie wlicza się tu doktorantów i studentów studiów podyplomowych (s. 1, 3).

Publikacje krakowskich statystyków dotyczą całego województwa małopolskiego, dlatego nie znajdziemy w nich precyzyjnych danych dotyczących liczby studentów na samych uczelniach krakowskich. Za lata 2010/2011–2014/2015 mamy jednak podany dla Krakowa procent, który pozwala nam ustalić tę liczbę w przybliżeniu. W kolejnych latach podawano liczbę studentów w Krakowie w zaokrągleniu do setek.

Jak zmieniła się liczba studentów w Krakowie według urzędu statystycznego?

Zestawienie liczby studentów krakowskich uczelni stworzone na podstawie danych GUS przedstawiliśmy na poniższym wykresie:

danych Urzędu Statystycznego w Krakowie wynikają podobne wnioski co z publikacji Urzędu Miasta. W latach 2010–2022 najwyższa liczba studentów krakowskich uczelni przypada na rok 2010, gdy było ich 188 576. Liczba ta zaczęła wyraźnie spadać od roku 2013. Patrząc na lata 2019–2022, można stwierdzić, że liczba studentów utrzymuje się na stabilnym poziomie ok. 130 tys.

Potwierdza się tendencja, lecz nie dokładne dane

Porównując te dane z wypowiedzią Stanisława Mazura, można stwierdzić, że owszem, liczba studentów w Krakowie w ciągu ostatnich kilkunastu lat znacząco spadła. Jednocześnie dokładne liczby podane przez kandydata na urząd prezydenta nie znajdują potwierdzenia w źródłach (1, 2).

Stanisław Mazur stwierdził, że obecnie liczba studentów na krakowskich uczelniach to 135 tys. Z danych Urzędu MiastaUrzędu Statystycznego w Krakowie wynika jednak, że w 2022 roku jest to ok. 128129 tys.

Jeszcze dalsza od słów Stanisława Mazura jest liczba studentów we wcześniejszych latach. Według kandydata kilkanaście lat temu było ich 230 tys. Tymczasem według podanych wyżej źródeł (1, 2) było to najwyżej 189190 tys.

W przypadku najnowszych danych możemy stwierdzić, że jest to drobna nieścisłość. W przypadku danych dotyczących stanu sprzed kilkunastu lat jest to jednak fałsz. Potwierdza się jednak ogólna teza, według której liczba studentów w Krakowie spadła. Dlatego zgodnie z naszą metodologią wypowiedź Stanisława Mazura oceniamy jako częściową prawdę.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!