Czas czytania: około min.

Czy liczba zatrudnionych więźniów wzrosła w ciągu 4 lat?

18.12.2019 godz. 19:27

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Dane na temat liczby zatrudnionych osadzonych publikuje co miesiąc Służba Więzienna.

Zgodnie z najnowszymi danymi Służby Więziennej obecnie 37 119 osadzonych jest zatrudnionych: 17 692 odpłatnie (w tym 25 tymczasowo aresztowanych), a 19 427 nieodpłatnie (stan na 30 listopada 2019 roku). 

listopadzie 2015 r. liczba zatrudnionych wśród osadzonych wyniosła 24 690 osób, w tym 10 267 osób zatrudnionych odpłatnie (w tym 9 tymczasowo aresztowanych) i 14 423 osób nieodpłatnie.

Z tego wynika, że według najnowszych danych (z listopada 2019 r.) dzisiaj pracuje 50,3% osadzonych więcej w porównaniu do listopada 2015 r. Z kolei liczba zatrudnionych odpłatnie wzrosła o 72,3%, a zatrudnionych nieodpłatnie o 34,7%.  

Wypowiedź Michała Wójcika oceniamy jako fałsz, ponieważ podaje on niepoprawne dane na temat wzrostu liczby zatrudnionych więźniów.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.