Strona główna Wypowiedzi Czy na polskich uczelniach przyznaje się stypendia osobom z Białorusi?

Czy na polskich uczelniach przyznaje się stypendia osobom z Białorusi?

Czy na polskich uczelniach przyznaje się stypendia osobom z Białorusi?

Krzysztof Bosak

Wicemarszałek Sejmu
Konfederacja

Wiedzieliście że obecnie polski podatnik finansuje białoruskim studentom (żadne polskie korzenie nie są wymagane) comiesięczne stypendia wysokości 1250-1500 złotych?
Jeśli dobrze rozumiem to stypendium jest zależne od narodowości, a nie od wyników w nauce.

Twitter, 21.07.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 21.07.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • W ramach programu „Solidarni z Białorusią” w roku akademickim 2020/2021 realizowane są trzy działania wspierające Białorusinów: „Solidarni ze studentami”, „Solidarni z naukowcami” oraz „Solidarni z nauczycielami”. Prowadzone są również internetowe kursy języka polskiego.
 • Dzięki pierwszej z wymienionych inicjatyw („Solidarni ze studentami”) zostały przyznane stypendia obywatelom Białorusi, którzy rozpoczęli studia lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim na polskich uczelniach. W zależności od etapu edukacji wyższej kwota stypendium wynosi od 1 250 do 1 500 zł miesięcznie.
 • Program jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) wraz z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), a także współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Budżet działania „Solidarni ze studentami” wynosi ok. 11 mln zł, a cały program „Solidarni z Białorusią” to koszt ok. 14 mln zł.

Kontekst wypowiedzi

Krzysztof Bosak przywołał 21 lipca na swoim Twitterze program stypendialny, w ramach którego białoruscy studenci polskich uczelni mogą liczyć na świadczenia w wysokości od 1 250 do 1 500 zł miesięcznie. Poseł Konfederacji zwrócił również uwagę, że stypendia przyznawane są niezależnie od wyników w nauce i zależą jedynie od narodowości. Polityk załączył do swojego tweeta zdjęcie przedstawiające zasady wypłacania funduszy.

Program, do którego odwołał się Bosak, nosi nazwę „Solidarni ze studentami”. Jest on częścią większej inicjatywy zatytułowanej „Solidarni z Białorusią”, w ramach której wsparciem objęci są nie tylko studenci, ale też naukowcy (działanie „Solidarni z naukowcami”) i nauczyciele („Solidarni z nauczycielami”). Dodatkowo Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zorganizowała dla obywateli Białorusi kursy języka polskiego online.

„Solidarni z Białorusią” na polskich uczelniach

NAWA realizuje program „Solidarni z Białorusią” wraz z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działania są ponadto współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Budżet działania „Solidarni ze studentami” to ok. 11 mln zł, natomiast łączny budżet wszystkich trzech działań w ramach programu „Solidarni z Białorusią” wynosi ok. 14 mln zł.

W roku akademickim 2020/2021 NAWA i KRASP wyłoniły prawie 900 obywateli Białorusi, którzy mogli rozpocząć naukę na 73 polskich uczelniach ze wsparciem stypendialnym z wyżej opisanego programu.

Na co mogą liczyć studenci?

Studenci z Białorusi samodzielnie wybierają uczelnię (spośród uczelni członkowskich KRASP) i kierunek studiów, na którym chcą podjąć kształcenie. Mają prawo wybrać każdy kierunek prowadzony w języku polskim, oprócz studiów filologicznych (wyjątkiem jest filologia polska).

Stypendia Dyrektora Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zostały przyznane na rok akademicki 2020/2021 (termin rejestracji upłynął 27 listopada 2020 roku). Stypendium w trzech różnych progach wynosi:

 • 1 250 zł miesięcznie dla studentów rozpoczynających studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie,
 • 1 450 zł miesięcznie dla uczestników kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim,
 • 1 500 zł miesięcznie dla studentów rozpoczynających studia II stopnia.

Warto zaznaczyć, że poza tym w ramach projektu stypendystom ze strony NAWA nie przysługują żadne inne świadczenia. Uczestnicy programu studiujący na uczelniach publicznych otrzymują zwolnienie z opłat za kształcenie. Okres przyznawania świadczenia wynosi 10 miesięcy.

Stypendium może zostać cofnięte na przykład, jeśli stypendysta został skreślony z listy studentów lub listy uczestników kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim, a także jeśli uzyskał obywatelstwo polskie. Warunkiem otrzymania wsparcia jest m.in. legalny pobyt na terytorium Polski. Na żądanie NAWA lub uczelni stypendysta ma obowiązek przedstawić dokument potwierdzający zalegalizowanie pobytu na terytorium naszego kraju. Dodatkowo wypłata ulega zawieszeniu, jeśli stypendysta przebywa jednorazowo poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 30 dni lub przebywa na urlopie studenckim.

Do 30 października 2021 roku stypendyści zobowiązani są do złożenia raportu z przebiegu kształcenia w roku akademickim 2020/2021, zawierającego informacje o zaliczeniu roku akademickiego oraz o uzyskanej średniej ocen. Studenci korzystający z programu mają ponadto obowiązek regularnego uczęszczania na zajęcia przewidziane harmonogramem studiów lub kursu przygotowawczego.

Efekty programu

Do tej pory wsparcie objęło ok. 900 obywateli Białorusi, którzy kształcą się na 73 polskich uczelniach. W sumie możliwość uczestnictwa w działaniach NAWA („Solidarni z Białorusią”) otrzymało ponad 1 100 osób. Rok akademicki 2020/2021 był inauguracją współpracy NAWA i KRASP przy tej inicjatywie.

Najwięcej stypendystów programu „Solidarni ze studentami” wybrało następujące uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Szkołę Główną Handlową, Politechnikę Białostocką oraz Uniwersytet w Białymstoku. Najchętniej wybierane przez stypendystów kierunki studiów to: zarządzanie, informatyka, turystyka i rekreacja, stosunki międzynarodowe, logistyka oraz kierunek lekarski.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statycznego w roku akademickim 2020/2021 studiować w Polsce przynajmniej jeden rok akademicki planowało 84,7 tys. cudzoziemców. Wśród nich 11,5 proc. (9,7 tys.) stanowili Białorusini. Była to druga najliczniejsza grupa studentów z zagranicy na polskich uczelniach – na pierwszym miejscu znaleźli się obywatele Ukrainy (38,5 tys., 45,4 proc. wszystkich cudzoziemców).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!