Strona główna Wypowiedzi Czy NBP jako jedyny udostępnił linię swapową Ukrainie?

Czy NBP jako jedyny udostępnił linię swapową Ukrainie?

Czy NBP jako jedyny udostępnił linię swapową Ukrainie?

Piotr Ćwik

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta
Prawo i Sprawiedliwość

(…) udzielenie bankowi centralnemu Ukrainy tzw. swapa walutowego w kwocie 1 mld dolarów. Narodowy Bank Polski był pierwszym i jak dotąd jedynym bankiem centralnym, który zaoferował Narodowemu Bankowi Ukrainy takie wsparcie.

54. posiedzenie Sejmu RP, 12.05.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

54. posiedzenie Sejmu RP, 12.05.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • 24 lutego 2022 roku NBP podjął decyzję o udzieleniu swapa walutowego dla NBU w kwocie maks. 4 mln zł
 • 18 marca NBP i NBU zawarły umowę, dzięki której każdy uchodźca z Ukrainy ma możliwość wymiany ukraińskich hrywien na polskiego złotego po oficjalnym kursie.
 • 21 marca zgodnie z zapowiedzią NBP, po podpisaniu umowyudostępnił NBU linię swapową do zamiany dolara amerykańskiego na hrywnę, do kwoty 1 mld dolarów.
 • Do połowy maja NBU nie poinformował o otwarciu żadnych nowych linii swapowych przez inne banki centralne.
 • Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako prawdziwą.

Glapiński ponownie wybrany na prezesa NBP

Podczas posiedzenia Sejmu 12 maja odbyło się głosowanie nad kandydaturą Adama Glapińskiego na prezesa Narodowego Banku Polskiego. Głos podczas debaty zabrał Piotr Ćwik – zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na osiągnięcia prezesa Adama Glapińskiego podczas pierwszej kadencji. Stwierdził, że to dzięki sile finansowej zgromadzonej przez NBP w ciągu ostatnich sześciu lat możliwe było aktywne wsparcie Ukrainy, w tym otwarcie tzw. swapa walutowego dla Narodowego Banku Ukrainy (NBU), którego miał podjąć się dotąd jedynie Bank Polski.

Kończąc przemówienie, Piotr Ćwik w imieniu prezydenta wezwał do poparcia kandydatury prof. Glapińskiego na stanowisko prezesa NBP. Sejm przegłosował jego kandydaturę większością 234 głosów „za”.

Sprawdziliśmy też inne wypowiedzi Piotra Ćwika z tego dnia. Zapoznaj się z naszymi analiza i dowiedz się, ile złota posiada NBP, a także jak w ostatnich latach rosną polskie rezerwy debetowe.

FX Swap to wymiana waluty

Foreign exchange swap (FX SWAP) to transakcja zwrotnej wymiany walut. Polega na jednoczesnym zakupie lub sprzedaży danej ilości waluty bazowej za walutę kwotowaną w danym dniu po kursie  ustalonym w momencie zawarcia transakcji. W określonym momencie w przyszłości dochodzi natomiast do odsprzedaży lub odkupieniu tej samej kwoty waluty bazowej za walutę kwotowaną po kursie wymiany ustalonym w momencie zawarcia transakcji.

Swap walutowy dla banku centralnego Ukrainy

21 marca 2022 roku Narodowy Bank Polski i Narodowy Bank Ukrainy podpisały umowę zamiany (swap) 1 mld dolarów (USD) na równowartość hrywien (UAH). Informację o tym znajdziemy na stronie Narodowego Banku Ukrainy. Umowa pozostanie ważna przez rok i może zostać przedłużona.

Ponadto 3 dni wcześniej, 18 marca, NBP podpisał umowę z NBU, dzięki której każdy dorosły uchodźca z Ukrainy może wymienić ukraińskie hrywny (do 10 000 UAH) na polskiego złotego po specjalnym kursie.

Decyzja o udzieleniu swapa walutowego Ukrainie została podjęta przez NBP już 24 lutego, czyli w pierwszym dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Od tego dnia do 21 marca pracowano nad przygotowaniem umowy, transakcji oraz rozwiązaniem problemów technicznych.

Zastępca dyrektora NBU, Yuriy Heletiy, podkreślił, że wsparcie zapewnione przez NBP „pozwoli na zwiększenie rezerw międzynarodowych oraz pomoże w utrzymaniu stabilności makrofinansowej Ukrainy”.

Oficjalne komunikaty NBU nie wspominają o innych swapach

NBU na bieżąco informuje chronologicznie na swojej stronie internetowej o istotnych wydarzeniach oraz zmianach.

Od dnia 24 lutego nie pojawiło się tam żadne ogłoszenie o innym banku centralnym niż NBP, który zdecydowałby się pomóc Ukrainie przy użyciu transakcji FX swap (według stanu na 17 maja). Oznacza to, że jedynie Polska zaangażowała się w taką formę pomocy dla Ukrainy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!