Strona główna Wypowiedzi Ile złota posiada NBP? W ostatnich latach jego ilość wzrosła

Ile złota posiada NBP? W ostatnich latach jego ilość wzrosła

Ile złota posiada NBP? W ostatnich latach jego ilość wzrosła

Piotr Ćwik

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta
Prawo i Sprawiedliwość

W latach 2018–2019 Narodowy Bank Polski zakupił 125 t złota, zwiększając zasób kruszcu do ok. 230 t, co odpowiada ok. 9% oficjalnych aktywów rezerwowych.

Posiedzenie Sejmu, 15.05.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 15.05.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Jak podaje Narodowy Bank Polski, w latach 2018–2019 zasoby złota NBP zostały zwiększone o 125,7 t. W 2019 roku NBP posiadał 228,6 t złota. 
  • W kolejnych latach ilość tego kruszcu wzrosła nieznacznie do 228,7 t w 2020 roku i 230,8 t w 2021 roku.
  • Pod koniec 2020 udział złota w oficjalnych aktywach rezerwowych wynosił ok. 9 proc. W związku z tym wypowiedź oceniamy jako prawdziwą.
  • Na koniec 2021 roku udział złota w oficjalnych aktywach rezerwowych spadł do 8 proc. Obecnie (dane z kwietnia 2022 roku) wynosi ponownie 9 proc.

Burzliwa debata na temat prezesa NBP

12 maja Sejm – głosami Prawa i Sprawiedliwości i Kukiz15 – powołał Adama Glapińskiego na drugą kadencję na stanowisku prezesa Narodowego Banku Polskiego. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata, w której politycy opozycji krytykowali Glapińskiego m.in. za wzrost cen, osłabienie wartości złotówki czy wygórowane zarobki. Posłowie Lewicy rozwinęli nawet transparent z napisem „Glapiński musi odejść!!!”.

Z kolei posłowie i politycy związani z PiS bronili obecnego prezesa NBP, wskazując na jego zasługi dla polskiej gospodarki. Przykładowo Piotr Ćwik z kancelarii prezydenta chwalił Glapińskiego za zwiększanie zasobów złota na długo, zanim cena tego kruszcu wzrosła.

NBP kupuje złoto

W lipcu 2019 roku Narodowy Bank Polski poinformował, że w latach 2018–2019 zasoby złota NBP zostały zwiększone o 125,7 ton. 

Ze sprawozdania NBP wynika, że w 2018 roku ilość złota przechowywanego w NBP i na rachunkach w bankach zagranicznych wyniosła 128,6 t, a w 2019 roku – 228,6 t.

W kolejnych latach ilość tego kruszcu wzrosła nieznacznie: do 228,7 t w 2020 roku i 230,8 t w 2021 roku. Dla porównania w 20162017 roku NBP miał do dyspozycji 103 t złota.

Złoto odpowiada za ok. 1/10 aktywów rezerwowych

Zgodnie z danymi Narodowego Banku Polskiego (plik: dane miesięczne) w grudniu 2021 roku wartość polskich rezerw dewizowych wynosiła 674,1 mld zł. W tym 54,8 mld zł stanowiło złoto – odpowiadające za 8,1 proc. całych rezerw.

Rok wcześniej nasze rezerwy wynosiły 579,7 mld zł, a wartość złota była równa 52,2 mld zł. W 2020 roku złoto odpowiadało więc za 9 proc. aktywów rezerwowych, co potwierdza NBP w swoim komunikacie.

W 2019 roku z kolei rezerwy dewizowe osiągnęły równowartość 487,6 mld zł, w tym 42,5 mld zł pochodzące ze złota. Wówczas złoto stanowiło 8,7 proc. polskich rezerw.

Wzrost ceny złota

Piotr Ćwik zasygnalizował również w dalszej części wypowiedzi, że NBP dokonał zakupu złota, zanim jego cena wystrzeliła do góry. Polityk nie sprecyzował jednak okresu, do którego się odnosił. Gdy 5 lipca 2019 roku NBP ogłosił zakup 125,7 t złota, cena tego kruszcu wynosiła 5 243,29 zł za uncję. Pod koniec sierpnia przekroczyła już 6 tys. zł. We wrześniu 2019 roku media donosiły, że złoto było w tym czasie najdroższe od sześciu lat.

Przełom 2019 i 2020 roku przyniósł obniżenie ceny złota, jednak na wiosnę 2020 roku znów zaczęła ona rosnąć. W połowie kwietnia przekroczyła 7 tys. zł za uncję i do listopada praktycznie nie schodziła poniżej tego poziomu. 

Aż do 2022 cena złota oscylowała w granicach od 6,5 do nawet 7,6 tys. zł w sierpniu 2020 roku. W tym czasie rzeczywiście mogliśmy mówić o niemal 50-procentowym wzroście ceny złota w stosunku do okresu, w którym NBP dokonywał zakupów. 

Gwałtowny wzrost ceny złota nastąpił w marcu br. Rekord padł 7 marca, kiedy uncja kosztowała 9 083,33 zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy