Czas czytania: około min.

Czy otwieranie zawodów prawniczych jest zgodne z konstytucją?

02.01.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 188 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku Trybunał Konstytucyjny może orzekać w sprawach:

  1. „zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
  2. zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
  3. zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
  4. zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
  5. skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1 Konstytucji RP”.

Wynika z tego, że Trybunał Konstytucyjny ma prawo orzekać o zgodności ustaw z Konstytucją.

30 czerwca 2005 roku, podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości, uchwalona została ustawa o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw, mająca otworzyć dostęp do zawodów prawniczych dla osób, które nie odbyły odpowiednich aplikacji. Wniosek o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją zgłosiła Krajowa Rada Sądownictwa. Trybunał Konstytucyjny wskazał w rozstrzygnięciu zapisy niezgodne z art. 2 i art. 17 ust. 1 Konstytucji RP

Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Art. 17. 1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.