Strona główna Wypowiedzi Czy Paweł Kukiz spełnił obietnicę? Sprawdzamy, jak głosował

Czy Paweł Kukiz spełnił obietnicę? Sprawdzamy, jak głosował

Czy Paweł Kukiz spełnił obietnicę? Sprawdzamy, jak głosował

Paweł Kukiz

Poseł
Kukiz'15

W tym okresie, kiedy, jak obiecałem, nie będę głosował z PiS-em do czasu wyjaśnienia sędziów pokoju, czyli […] od października 2022 do lipca 2023; dwukrotnie więcej ode mnie, wspólnie z PiS-em, głosował Władysław Kosiniak-Kamysz; częściej ode mnie głosował Budka; częściej ode mnie głosował Czarzasty.

Gość Radia ZET, 20.10.2023

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Gość Radia ZET, 20.10.2023

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • Gdy weźmiemy pod uwagę wszystkie głosowania, które odbyły się w Sejmie (w tym np. o przerwę, o stwierdzenie kworum), Paweł Kukiz był zgodny z klubem PiS w 69,5 proc. przypadków. To niemal dwukrotnie częściej niż wspomniani przez niego politycy, których zgodność z PiS wynosiła od 34 do 35,5 proc.
  • W przypadku głosowań istotnych dla procesu legislacyjnego było nieco inaczej. Paweł Kukiz oddał 169 głosów zgodnych z linią PiS. To mniej niż Borys Budka (172), Włodzimierz Czarzasty (183) i Władysław Kosiniak-Kamysz (198).
  • Wpływ na to miał fakt, że Paweł Kukiz od października 2022 roku do lipca 2023 roku nie wziął udziału 43 proc. głosowań. Gdy już pojawiał się w Sejmie, zazwyczaj głosował zgodnie z PiS i robił to częściej niż wspomniani politycy. 
  • Zgodność posła Kukiza z klubem PiS w głosowaniach istotnych dla procesu legislacyjnego wynosiła 76,1 proc. i była wyższa o 23,7 pkt. proc. od średniej pozostałych wymienionych posłów. Na tej podstawie oceniamy jego wypowiedź jako fałsz.

Czy Paweł Kukiz głosował zgodnie z PiS?

To koło Konfederacji najrzadziej głosowało zgodnie z linią Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie IX Kadencji – do takiego wniosku doszliśmy w analizie wypowiedzi Przemysława Wiplera.

Tym razem o swoich głosowaniach we współpracy z PiS wypowiedział się Paweł Kukiz. Postanowiliśmy przyjrzeć się jego słowom, a dostęp do dokładnych statystyk uzyskaliśmy dzięki uprzejmości portalu analitycznego Sejm Watch, który publikuje na Facebookuplatformie X analizy poświęcone polskiej polityce. 

Analiza danych opracowana przez eksperta pozwoliła nam stwierdzić, że Paweł Kukiz nie dotrzymał swojej obietnicy z września 2022 roku.

Historia Pawła Kukiza i współpracy z PiS

Jednym z koalicjantów rządu Zjednoczonej Prawicy w Sejmie IX Kadencji był Paweł Kukiz. W czerwcu 2021 roku doszło do zawiązania porozumienia programowego między partiami PiS i Kukiz’15. 

W ramach tej współpracy PiS zgodził się zrealizować wybrane postulaty polityka. W marcu 2023 roku Paweł Kukiz deklarował w mediach, że jest zadowolony ze współpracy, a obóz rządzący spełnił wiele z jego postulatów. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku polityk wystartował z list Prawa i Sprawiedliwości. Jako „jedynka” z listy opolskiej zdobył mandat i pozostanie posłem w nowej kadencji.

Mimo to nie wszystko, czego oczekiwał Paweł Kukiz, zostało przegłosowane w Sejmie IX Kadencji. Istotna dla niego obietnica wprowadzenia sądów pokoju nie została zrealizowana. Dlaczego? Dowiesz się, jeśli sięgniesz do naszej analizy.

Kukiz wciąż czeka na sędziów pokoju

Rok temu sędziowie pokoju stali się kością niezgody w relacjach między Pawłem Kukizem i PiS. Pod koniec września 2022 roku na antenie Radia ZET polityk zadeklarował, że wstrzymuje współpracę do momentu spełnienia jego oczekiwań:

Polityk podkreślał w mediach, że kończy ze wspólnymi głosowaniami z PiS, dopóki nie zostaną uchwaleni sędziowie pokoju. Nie wytrwał długo w tym postanowieniu. Jak udowodniła redakcja Konkret24, już w październiku 2022 roku co najmniej 37 razy podniósł rękę tak samo jak Jarosław Kaczyński. 

Rok później, w październiku 2023 roku, Paweł Kukiz znów odniósł się do swojej obietnicy na antenie Radia ZET. Podkreślił, że inni politycy, w tym przede wszystkim przedstawiciele partii opozycyjnych, głosowali zgodnie z PiS znacznie częściej niż on. Postanowiliśmy to sprawdzić.

W ostatnim roku Paweł Kukiz opuścił prawie połowę głosowań

Od października 2022 roku do lipca 2023 roku w Sejmie odbyło się 2 416 głosowań. Paweł Kukiz nie wziął udziału w niemal połowie z nich (924, czyli 43 proc.).

Posłowie głosują w Sejmie nie tylko nad stanowionym prawem. Często dochodzi też do głosowań nad stwierdzeniem kworum czy wnioskami o przerwę w obradach. Takie głosowania nie mają wpływu na proces legislacyjny. Z tego powodu pod uwagę weźmiemy dwa zbiory danych: wszystkie głosowania oraz głosowania istotne dla procesu legislacyjnego.

W omawianym okresie doszło do 359 głosowań istotnych dla procesu legislacyjnego. Paweł Kukiz nie wziął udziału w 137 z nich, czyli w co trzecim (38 proc.).

A gdy już głosował, to zgodnie z PiS

Faktycznie, gdy Paweł Kukiz nie brał udziału w głosowaniach, to nie popierał swoim głosem projektów PiS. Mimo to, gdy już pojawiał się w Sejmie, często oddawał głos zgodnie z linią Prawa i Sprawiedliwości. 

Za głos zgodny uznajemy sytuację, w której polityk oddał taki sam głos jak większość członków klubu Prawa i Sprawiedliwości. Oprócz Pawła Kukiza przyglądamy się również głosowaniom Władysława Kosiniaka-Kamysza, Włodzimierza Czarzastego oraz Borysa Budki.

Od października 2022 do lipca 2023 roku Paweł Kukiz wziął udział w 1 492 głosowaniach. W 1 037 z nich zagłosował tak jak klub PiS. Oznacza to zgodność na poziomie 69,5 proc.

Pozostali politycy wzięli udział w ponad 2,3 tys. głosowań, a ich zgodność z PiS wynosiła od 34 do 35,5 proc. Co więcej, Władysław Kosiniak-Kamysz głosował zgodnie z PiS w 834 głosowaniach. To mniej niż Paweł Kukiz, a nie dwukrotnie więcej.

A jak Paweł Kukiz głosował w sprawach istotnych dla procesu legislacyjnego?

Gdy spojrzymy na głosowania istotne dla procesu legislacyjnego, zauważymy, że Paweł Kukiz faktycznie oddał mniej głosów zgodnych z klubem PiS niż pozostali omawiani politycy. Różnica wynika jednak z faktu, że Paweł Kukiz ominął wiele z tych głosowań. Za to gdy już się pojawiał, częściej niż oni głosował tak jak PiS.

W omawianym okresie Paweł Kukiz głosował zgodnie z PiS w 169 przypadkach. To tylko trzy mniej niż Borys Budka (172). Władysław Kosiniak-Kamysz głosował w ten sposób 198 razy. Nie jest to dwukrotnie więcej niż Kukiz.

Statystyki wskazują, że zgodność Pawła Kukiza z klubem PiS wyniosła w tym okresie 76,1 proc. W przypadku innych polityków odsetek ten wyniósł od 49 do 55,8 proc.

niektórych miesiącach Paweł Kukiz był jeszcze bardziej zgodny z PiS. Przykładowo w maju odsetek ten sięgnął 96,6 proc., a w lipcu: 93,1 proc. Z drugiej strony w niektórych miesiącach w ogóle nie brał on udziału w głosowaniach (m.in. w lutym i czerwcu).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!