Strona główna Wypowiedzi Czy PiS głosował przeciw rozbudowie stadionu Legii?

Czy PiS głosował przeciw rozbudowie stadionu Legii?

Czy PiS głosował przeciw rozbudowie stadionu Legii?

Rafał Trzaskowski

Prezydent Warszawy
Platforma Obywatelska

Przedstawiciele tej partii [PiS – przyp. red.] w radzie miasta głosowali przeciwko rozbudowie tego stadionu [Legii – przy. red.].

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Kontekst wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego obejmuje głosowania, które miały miejsce podczas sesji Rady m.st. Warszawy w związku z finansowaniem przez miasto zagospodarowania terenów rekreacyjno – sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących.

Po raz pierwszy kwestia ta stała się tematem obrad VI sesji Rady m.st. Warszawy z dn. 22.02.2007 r., podczas której uchwalano budżet stolicy na 2007 rok. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały nr VI/41/2007 Rady m.st. Warszawy z dn. 22.02.2007 r. w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2007 rok, na wspomnianą modernizację i rozbudowę stadionu przy ul. Łazienkowskiej, ujętą w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym (WPI) na lata 2007 – 2009 jako zadanie ogólnomiejskie, Warszawa przeznaczy 180 mln zł. W protokole z przytoczonej sesji Rady m.st. Warszawy (s. 42-43) umieszczono wyniki głosowania nad wspomnianą uchwałą:

 • za – 34,
 • przeciw – 0,
 • wstrzymało się – 0.

W głosowaniu tym żaden z radnych nie głosował przeciwko uchwale, a więc przeciwko finansowaniu stadionu. Żadna ze zgłoszonych przez radnych klubu PiS poprawek do uchwały budżetowej nie dotyczyła też tego zagadnienia.

Kolejny raz kwestia finansowania stadionu miejskiego przy ul. Łazienkowskiej pojawiła się na XII sesji Rady m.st. Warszawy z dn. 28.06.2007 r., podczas której uchwalano zmiany w budżecie stolicy na 2007 rok.  Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały nr XII/357/2007 Rady m.st. Warszawy z dn. 28.06.2007 r. w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2007 rok, stolica zwiększy wydatki przeznaczone na wspomnianą modernizację i rozbudowę stadionu przy ul. Łazienkowskiej ze 180 mln zł do 365 mln zł. W protokole z przytoczonej sesji Rady m.st. Warszawy (s. 12) umieszczono wyniki głosowania nad wspomnianą uchwałą:

 • za – 34,
 • przeciw – 0,
 • wstrzymało się – 11.

Wobec braku imiennego bądź elektronicznego głosowania radnych, w protokole nie zostały ujęte personalia radnych wstrzymujących się od głosu ani ich afiliacje polityczne. Odnotowano w nim wyłącznie stanowisko radnego K. Tyszkiewicza (wybranego z listy PO), który zwrócił uwagę, że radni Klubu PiS nie głosowali za zwiększeniem środków na budowę stadionu „Legii”. Ponadto, przekazy medialne relacjonujące to wydarzenie wskazują, że od głosu wstrzymało się 11 radnych klubu PiS. Okoliczności wydarzenia wskazują jednoznacznie, że radni klubu PiS nie głosowali przeciwko zmianie uchwały budżetowej obejmującej zwiększenie finansowania rozbudowy stadionu przez miasto.

Finansowanie stadionu miejskiego przy ul. Łazienkowskiej było jednak kluczowym punktem dyskusji podczas XL sesji Rady m.st. Warszawy z dn. 18.09.2008 r., podczas której uchwalano zmiany w budżecie stolicy na 2008 rok.  Zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały XL/1216/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2008 rok, stolica ponownie zwiększyła wydatki przeznaczone na modernizację i rozbudowę stadionu przy ul. Łazienkowskiej z 365 mln zł do ok. 467 mln zł – zwiększenie to było efektem przetargu, w którym najtańsza oferta opiewała na kwotę 465 mln zł. W protokole z przytoczonej sesji Rady m.st. Warszawy odnotowano także poprawki złożone przez radnych z klubu PiS

 • D. Figury, polegającą na wykreśleniu z załącznika nr 5 (WPI) do projektu uchwały pozycji 47, dotyczącej zwiększenia środków na inwestycję „Zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących (wynik głosowania: za — 12, przeciw — 32, wstrzymało się — 2),
 • A. Kwiatkowskiego w sprawie dokonania zmian w WPI polegających na zmniejszeniu kwoty 102 102 000 zł w pozycji 47 (a więc proponowanego przez miasta zwiększenia sumy wydatków na modernizację stadionu) do 0 zł (wynik głosowania: za — 11, przeciw — 34, wstrzymało się — 0).

W protokole ze wspomnianej sesji umieszczono również wyniki głosowania nad wspomnianą uchwałą (s. 21). W jej trakcie radni głosowali za pomocą elektronicznego systemu do głosowania – można więc jednoznacznie przytoczyć personalia, afiliację polityczną (na koniec kadencji Rady) i sposób głosowania poszczególnych radnych:

 • za –  32,
 • przeciw – 13:
  • Zbigniew Cierpisz – Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość,
  • Dariusz Figura – Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość,
  • Michał Grodzki – Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość,
  • Olga Johann – Radnych Prawa i Sprawiedliwość,
  •  Małgorzata Kobus – Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość,
  •  Jarosław Krajewski – Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość,
  •  Adam Kwiatkowski – Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość,
  • Maciej Maciejowski – Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość,
  •  Marek Makuch – Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość,
  • Katarzyna Munio – radna niezrzeszona,
  •  Paweł Terlecki – Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość,
  • Tomasz Zdzikot – Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość,
  •  Alicja Żebrowska – Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość,
 • wstrzymało się – 2:
  •  Bartosz Dominiak – radny niezrzeszony,
  •  Piotr Kalbarczyk – Klub Radnych Platformy Obywatelskiej.

W protokole odnotowano także następujące stanowiska radnych związane z analizowaną kwestią:

Radny D. Figura — w imieniu Klubu Radnych PiS — wyraził dezaprobatę dla propozycji przyznania dodatkowych kwot [wyróż. red.] przeznaczonych na budowę Stadionu Legii (…). Radny przypomniał, że już raz zostały zwiększone środki na budowę Stadionu Legii podczas, gdy kwota inwestycji Miasta w takich przypadkach powinna być ograniczona (…) Kończąc wystąpienie poinformował, że zgoda na zwiększenie środków na „Legię” [wyróż. red.] jest przykładem złego, nieracjonalnego wydawania pieniędzy warszawiaków. W związku z powyższym zgłosił wniosek o wykreślenie tej pozycji z budżetu m.st. Warszawy na 2008 rok, podkreślając, że w przypadku nie przyjęcia tego wniosku, radni Klubu PiS będą głosowali przeciw ww. projektowi uchwały [wyróż. red.].

 

Radny T. Zdzikot [klub PiS – przyp. red.] zwrócił uwagę, że w dzisiejszych czasach piłka nożna jest przede wszystkim biznesem, a omawiana inwestycja jest — zdaniem radnego — prezentem dla spółki akcyjnej ITI będącej dzierżawcą Stadionu Legii.

 

Radny D. Figura powiedział, że nie ma merytorycznych argumentów za zwiększeniem kwoty na budowę Stadionu. Jest za to wiele argumentów przeciwko tej zmianie w budżecie m.in.:

 1. inwestycja jest zbyt droga,
 2. Warszawa nie ma nadmiaru środków finansowych,
 3. Miasto będzie miało Stadion Narodowy, więc budowa Stadionu Legii nie jest priorytetem,
 4. brak pełnej dokumentacji inwestycji – np. analizy finansowej,
 5. rolą samorządu w finansowaniu sportu jest zabezpieczenie środków na wszystkie dyscypliny sportu.

Przytoczone wypowiedzi radnych precyzują motywy stojące za złożonymi przez radnych z klubu PiS poprawkami oraz ostatecznym oddaniem głosów przeciwko uchwale w sprawie zmian w budżecie stolicy na 2008 r. – był to sprzeciw wobec dalszego zwiększenia nakładów finansowych (z 365 mln zł do ok. 467 mln zł) spowodowanego przetargiem, w którym najtańsza oferta opiewała na kwotę 465 mln zł, a nie samej rozbudowy i modernizacji stadionu, choć jedna z poprawek miała na celu całkowite wykreślenie tego zadania z WPI. Wobec powyższego, wypowiedź Rafała Trzaskowskiego uznajemy za manipulację.

 

 

Share The Facts
Rafał Trzaskowski
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

 

Przedstawiciele tej partii [PiS – przyp. red.] w radzie miasta głosowali przeciwko rozbudowie tego stadionu [Legii – przy. red.].

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!