Strona główna Wypowiedzi Czy PiS ma większość konstytucyjną?

Czy PiS ma większość konstytucyjną?

Czy PiS ma większość konstytucyjną?

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Ja takie głosy słyszę przede wszystkim ze strony partii Kukiz’15 i jej przywódcy, ale my [PiS] i oni razem nie mamy większości konstytucyjnej (…). Nawet gdyby doszedł PSL, to też większości konstytucyjnej nie ma.

Sygnały Dnia, 17.03.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Sygnały Dnia, 17.03.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Sejmie Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość liczy 234 posłów, Klub Poselski Kukiz’15 40 posłów, a Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 16 posłów.

Zgodnie z Konstytucją RP (art. 235 ust. 4) ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej ⅔ głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Zakładając, że w głosowaniu nad zmianą Konstytucji udział wzięłoby wszystkich 460 posłów to do zmiany ustawy zasadniczej niezbędne byłyby głosy 307 z nich. Łącznie PiS, Kukiz’15 oraz PSL posiadają 290 posłów, czyli zbyt mało, by w takiej sytuacji przegłosować zmianę Konstytucji. W związku z tym wypowiedź kwalifikujemy jako prawdziwą.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!