Strona główna Wypowiedzi Czy PiS przejął budżet PO i PSL-u?

Czy PiS przejął budżet PO i PSL-u?

Czy PiS przejął budżet PO i PSL-u?

Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu
Prawo i Sprawiedliwość

Przyjęliśmy budżet jednak Platformy Obywatelskiej i PSL-u. 

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Projekt Ustawy Budżetowej na 2016 r. został zgłoszony 5 października 2015 r. przez ówczesnego Ministra Finansów, Mateusza Szczurka (PO).  Do Sejmu wpłynął 22 grudnia 2015 r. po zmianie rządu oraz większości w parlamencie.

Komisja Finansów Publicznych w dodatkowym sprawozdaniu o rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. określiła swoje stanowisko w stosunku do 88 zgłoszonych poprawek rekomendując przyjęcie 23 z nich.

Sejm uchwalił ustawę przyjmując 21 poprawek, wszystkie przyjęte poprawki były zgłoszone przez Klub Parlamentarny PiS.

Dotyczyły one m.in.:

 • zmniejszenia wydatków w takich częściach jak Kancelarii Senatu, Sądzie Najwyższym w Naczelnych organach sądownictwa; Najwyższej Izbie Kontroli, KRRiT, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; Krajowym Biurze Wyborczym, Inspekcji Pracy, IPN ( numer 39);
 • zmniejszenia wydatków majątkowych w części Rzecznik Praw Obywatelskich o kwotę 300 tys. zł w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji – Rezerwy celowe pt. „Remont Kliniki Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” ( numer 45);
 • zmniejszenie wydatków bieżących jednostek na działalność statutową i inwestycyjną jednostek naukowych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Polskiej Akademii Nauk na utworzenie w ramach jej struktury Biura ds. Doskonałości Naukowej ( numer 55);
 • zmniejszenie świadczeń na rzecz osób fizycznych, świadczeń pieniężnych z zaopatrzenia emerytalnego z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w tej części budżetu w Komendzie Powiatowej Policji oraz na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie zakupów specjalistycznego wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, uzbrojenia, niezbędnego nowoczesnego sprzętu i środków transportowych oraz innych wydatków bieżących w tym na przeprowadzanie remontów (numer 56);
 • W części Rezerwa Ogólna zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w dziale transport na drogi publiczne krajowe, na wykonanie dokumentacji budowlanej i dokumentacji wykonawczej budowy drogi krajowej nr 73 na odcinku Pilzno-Jasło; budowy krajowej nr 28 na odcinku Przemyśl-Medyka (numer 72);

Wszystkie poprawki, które przyjął Sejm uchwalając ustawę: 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 54, 55, 56, 57 , 58, 59, 61, 72, 75, 81, 84, 87.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2016 w dalszym ciągu nie został  uchwalony.

Projekt ustawy budżetowej został rzeczywiście uchwalony przez rząd byłej Premier Ewy Kopacz. Jednakże projekt budżetu na rok 2016 był oraz w dalszym ciągu jest zmieniany przez obecnie rządzącą większość parlamentarną i znacząco różni się od projektu ustawy uchwalonej przez rząd PEK. W związku z powyższym wypowiedź zostaje uznana za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy