Czas czytania: około min.

Czy PKB rośnie, a płace stoją w miejscu?

22.10.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według danych GUS zamieszczonych w opracowaniu “Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2014 r. na tle procesów w gospodarce światowej” przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w roku 2010 wynosiło 3 224 zł, a w roku 3 783 zł. Wzrosły także płace minimalne – z 1 317 zł w roku 2010 do 1680 zł w roku 2014.

W tym czasie wzrost PKB w Polsce to 3,7% w roku 2010, 4,8 % w roku 2011, 1,8% w roku 2012, 1,7% w 2013 i 3,4% w roku 2014.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.