Czy Polska produkuje wystarczającą ilość węgla?

04.10.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu w okresie objęcia przez PiS władzy zostało wyprodukowane łącznie blisko 307,2 mln ton węgla kamiennego. Przy czym produkcja węgla w poszczególnych latach wynosi:

 • w 2015 r. – około 71,9 mln ton,
 • w 2016 r. – około 70,4 mln ton,
 • w 2017 r. – około 65,5 mln ton,
 • w 2018 r. – około 63,4 mln ton,
 • do lipca 2019 r. – około 36 mln ton.

Natomiast w latach 2015-2019 (lipiec) sprzedano ok. 309 mln ton węgla: 

 • w 2015 r. – około 73,5 mln ton,
 • w 2016 r. – około 73,1 mln ton,
 • w 2017 r. – około 66,3 mln ton,
 • w 2018 r. – około 62,5 mln ton,
 • w lipcu 2019 r. – około 33,7 mln ton.

Przy czym, zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, zużycie węgla kamiennego wyniosło:

 • w 2015 r. – blisko 71,7 mln ton,
 • w 2016 r. – blisko 74,7 mln ton,
 • w 2017 r. – blisko  74,1 mln ton.

Z kolei import i eksport w tych latach stanowi odpowiednio:

 • w 2015 r. – import 8,2 i eksport 9,2 mln ton,
 • w 2016 r. – import 8,3 i eksport 9,1 mln ton,
 • w 2017 r. – import 13,3 i eksport 7 mln ton. 

Z powyższych danych wynika, że Polska w ciągu 2017 roku sprzedała o około 800 tys. ton węgla więcej niż wyprodukowała. Stan zapasów surowca na koniec 2017 roku wyniósł 1,7 mln ton. W celu zapewnienia zapotrzebowania na węgiel do Polski importowano blisko 13,3 mln ton. Import węgla w analizowanym roku był prawie dwa razy większy od eksportu, co oznacza, że do Polski wpłynęło 6,3 mln ton węgla. 

Sprowadzanie węgla z zagranicy umożliwiło Polsce zabezpieczenie się tym surowcem. Z tego względu wypowiedź Jacka Sasina uważamy za zgodną z prawdą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.