Czas czytania: około min.

Czy Polska wydaje na służbę zdrowia najmniejszą część PKB w UE?

04.06.2020 godz. 18:30

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Dane na temat wydatków na opiekę zdrowotną w stosunku do PKB opracowują trzy instytucje: Eurostat, Światowa Organizacja Zdrowia oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Żadna z nich nie plasuje Polski na ostatnim miejscu w rankingu krajów o najmniejszym odsetku PKB wydawanym na ochronę zdrowia. W związku z tym wypowiedź Jerzego Hardie-Douglasa uznajemy za fałszywą.

Eurostat

Według danych Eurostatu w 2017 roku w Polsce na ochronę zdrowia przeznaczano 6,5 proc. PKB. Razem z Litwą w rankingu uplasowaliśmy się na piątym miejscu od końca. Wynik Polski jest o 3,4 pkt. proc. niższy od średniej unijnej, którą oszacowano na 9,9 proc.

Najwięcej środków na opiekę zdrowotną przeznaczają Francja i Niemcy – po 11,3 proc. PKB. Kolejne w zestawieniu są: Szwecja (11,0 proc. PKB) i Austria (10,4 proc. PKB). Liderem w Europie jest jednak Szwajcaria, w której na ochronę zdrowia przeznacza się 12,4 proc. PKB. Jeśli chodzi o wyniki słabsze od Polski, wśród państw unijnych odnotowały je: Rumunia (5,2 proc. PKB), Luksemburg (5,5 proc. PKB), Łotwa (6 proc. PKB) i Estonia (6,4 proc. PKB). Poza Unią mniej niż 6,5 proc. PKB na opiekę zdrowotną przeznacza się również w Liechtensteinie – 5,9 proc.

Eurostat - health expenditure

https://ec.europa.eu

Należy odnotować, że Polska – razem z Islandią – jest jedynym krajem, dla którego dane pochodzą z 2016, a nie 2017 roku.

Światowa Organizacja Zdrowia

Zgodnie z danymi WHO w Polsce w 2017 roku na ochronę zdrowia rząd przeznaczał 4,51 proc. PKB, co dało naszemu krajowi szóste miejsce od końca w rankingu.

Najwięcej środków na ochronę zdrowia wydaje się w Szwecji – 9,22 proc. PKB. Na drugim miejscu znalazły się Niemcy (8,73 proc. PKB), a na trzecim Francja (8,72 proc. PKB). Z kolei na ostatnich miejscach pod względem części PKB przeznaczanej na ochronę zdrowia są: Cypr, gdzie na ten cel przeznacza się 2,83 proc. PKB, Łotwa (3,40 proc. PKB) oraz Rumunia (4,05 proc. PKB).

WHO health expenditure

www.apps.who.int

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Informacje na temat wydatków na ochronę zdrowia w stosunku do PKB udostępnia wreszcie OECD. Ranking ten uwzględnia najnowsze dostępne dane z lat 2017-2018 (w zależności od kraju). Dla pięciu państw UE (Cypru, Rumunii, Bułgarii, Chorwacji i Malty) są to dane z 2017 roku, dla pozostałych państw – z 2018 roku.

W tym zestawieniu Polska znajduje się na piątym miejscu od końca z wynikiem 4,5 proc. PKB przeznaczonych przez rząd na opiekę zdrowotną (dane z 2018 roku). Gorzej od naszego kraju wypadły: Cypr (2,8 proc. PKB w 2017 roku), Łotwa (3,4 proc. PKB w 2018 roku), Rumunia (4,1 proc. PKB w 2017 roku) oraz Bułgaria (4,2 proc. PKB w 2017 roku). Z kolei na czołowych miejscach znalazły się: Niemcy (9,5 proc. PKB w 2018 roku), Francja (9,3 proc. PKB w 2018 roku) oraz Szwecja (9,3 proc. PKB w 2018 roku).

OECD health expenditure

www.data.oecd.org

Wydatki na służbę zdrowia per capita

Eurostat, WHO i OECD porównują również wydatki poszczególnych krajów na ochronę zdrowia w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Zgodnie z danymi Eurostatu Polska w Unii w 2017 roku (dane za rok 2016) była pod tym względem trzecia od końca z wynikiem 731 euro. Mniej pieniędzy przeznaczono w Bułgarii (591 euro) i Rumunii (494 euro). Najwyższe miejsca w tabeli Eurostatu zajęły Szwecja (5 206 euro), Dania (5 134 euro) i Luksemburg (5 083 euro).

Z kolei WHO podaje, że w Polsce w 2017 na ochronę zdrowia wydawano średnio 625 dolarów w przeliczeniu na jednego mieszkańca, co dało Polsce czwarte miejsce od końca. Mniej pieniędzy na ten cel przeznaczano w Bułgarii (344 dolary), Rumunii (436 dolarów) oraz na Łotwie (531 dolary). Największe sumy per capita na służbę zdrowia wydawano w Szwecji (4 942 dolary), Luksemburgu (4 907 dolarów) oraz Danii (4 874 dolary).

Według OECD Polska pod tym względem znajduje się na ósmym miejscu od końca. W 2018 roku na opiekę zdrowotną w naszym kraju przeznaczono 1 476 dolarów per capita. Najmniej na ten cel wydawano w Bułgarii (928 dolary w 2017 roku), na Cyprze (970 dolarów w 2017 roku) oraz na Łotwie (1 004 dolary w 2018 roku). Z kolei na najwyższych miejscach w rankingu znalazły się Niemcy (5 056 dolarów w 2018 roku), Szwecja (4 569 dolarów w 2018 roku) oraz Dania (4 472 dolary w 2018 roku).

Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Podsumowanie

Jeśli chodzi o statystyki wydatków na ochronę zdrowia w stosunku do PKB, w żadnym z oficjalnych zestawień Polska nie zajmuje ostatniego miejsca, jak twierdzi Jerzy Hardie-Douglas. W rankingu Eurostatu i OECD naszemu krajowi przypada piąte miejsce od końca, natomiast WHO plasuje nas na szóstym miejscu od końca. W związku z tym wypowiedź uznajemy za fałszywą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.