Czas czytania: około min.

Czy polskie dzieci zabijają się najczęściej w Europie?

12.10.2020 godz. 14:11

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Najnowsze dane Eurostatu dotyczące samobójstw dzieci pochodzą z 2017 roku i dotyczą jedynie grupy wiekowej 15-19 lat. Dane dotyczące młodych ludzi, którzy w Polsce muszą zmagać się z silnym stresem, depresją i bezsennością, nie są dostępne publicznie. Nie dysponuje nimi także Rzecznik Praw Obywatelskich. Z tego względu wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną.

Liczba samobójstw dzieci w Europie

W raporcie opublikowanym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka o nazwie „Dzieci się liczą 2017” zawarte zostały dane z Eurostatu dotyczące liczby zakończonych zgonem prób samobójczych wśród osób poniżej 19. roku życia w 2014 roku w wybranych krajach Europy. Polska znalazła się na drugim miejscu w zestawieniu 28 państw, z liczbą 209 takich zgonów. Krajem otwierającym ten niechlubny ranking były Niemcy z liczbą 224 przypadków, a na trzecim miejscu uplasowała się Francja, gdzie takich zdarzeń było 171. Państwem z najmniejszą liczbą samobójstw wśród młodych ludzi była Słowenia, gdzie takich przypadków było 6.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że jednym z czynników mogącym pogorszyć stan zdrowia psychicznego wśród młodych ludzi może być stres, w tym stres szkolny. Według badań HBSC, na które powołuje się Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, w 2014 roku 81,5 proc. młodzieży szkolnej doświadczało stresu w szkole, z czego 10,2 proc. „bardzo dużo”, 21,9 proc. „dość dużo”, a 49,4 proc. „trochę”. Osób, które nie deklarowały występowania stresu w szkole, było 18,5 proc. Względem roku 2010 wzrosła liczba osób odczuwających stres szkolny o 5,7 proc., tym samym osób nieodczuwających stresu w szkole było 23,9 proc., a więc prawie jedna czwarta badanych.

Nowsze dane dotyczące liczby samobójstw dzieci znajdują się na stronie Eurostatu i dotyczą 2017 roku. Biorąc pod uwagę ranking samobójstw dzieci w wieku 15-19 lat w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców, Polska znalazła się na 9. miejscu z wynikiem 6,93. Dane te są jednak zbyt nieaktualne i dotyczą jedynie określonej grupy wiekowej, dlatego nie możemy wziąć ich pod uwagę.

Epizody depresyjne, stres szkolny, bezsenność

Danymi dotyczącymi dzieci w Polsce, które doświadczyły epizodu depresyjnego, szkolnego stresu nie do wytrzymania czy bezsenności nie dysponują żadne wiarygodne źródła. Zwróciliśmy się z prośbą o udzielenie informacji na ten temat do oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, który również nie dysponuje takimi danymi.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.