Strona główna Wypowiedzi Czy Rada Miejska w Łodzi będzie respektować orzeczenie TK?

Czy Rada Miejska w Łodzi będzie respektować orzeczenie TK?

Czy Rada Miejska w Łodzi będzie respektować orzeczenie TK?

Włodzimierz Czarzasty

Poseł
Nowa Lewica

Z inicjatywy Sojuszu Lewicy Demokratycznej Rada Miejska w Łodzi przyjęła decyzje o tym, że będzie realizowała ten porządek prawny który wskazuje Trybunał Konstytucyjny.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Radny SLD Maciej Rakowski podczas sesji Rady Miasta Łodzi dnia 20 kwietnia br. zgłosił projekt uchwały dotyczącej stosowania się władz Łodzi do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Uchwała przewiduje, że przy podejmowaniu decyzji Rada Miejska będzie stosować się do treści wyroków TK, również tych, które nie będą opublikowane w Dzienniku Ustaw RP. Rada zwraca się także do Prezydenta Miasta Łodzi o uwzględnienie wszystkich wyroków TK przy podejmowaniu decyzji administracyjnych.

Uchwała została zainicjowana przez klub SLD i przyjęta przez Radę Miasta, stąd wypowiedź jest prawdziwa.

Podobne stanowisko zostało przyjęte również przez Radę m. st. Warszawy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się

dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy