Czas czytania: około min.

Czy samorządy odnotowały w 2020 roku spadek nadwyżki budżetowej?

09.06.2021 godz. 9:43

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wypowiedź Jacka Karnowskiego uznajemy za fałszywą, ponieważ w roku 2020 jednostki samorządu terytorialnego odnotowały nadwyżkę budżetową w wysokości blisko 5,7 mld zł. Z kolei w latach 20182019 samorządy zmagały się z deficytem budżetowym.

W Wywiadzie Politycznym w TOK FM 27 maja z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego uczestniczył prezydent Sopotu Jacek Karnowski. W wywiadzie stwierdził, że w ostatnich dwóch latach znacząco spadła nadwyżka budżetowa samorządów terytorialnych. 

Nadwyżka budżetowa to sytuacja, w której dochody budżetowe przewyższają wydatki z budżetu. Z kolei deficyt budżetowy to sytuacja odwrotna, w której wydatki są wyższe niż dochody. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych deficyt JST może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

 • sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 
 • kredytów, 
 • pożyczek,
 • prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego,
 • nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, 
 • wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,  
 • spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych,
 • niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach.

Dane o budżetach JST są udostępniane na stronie Ministerstwa Finansów. Ponieważ nie dysponujemy statystykami za rok 2021, sprawdziliśmy dane z roku 2020 i porównaliśmy je z latami 2019 i 2018. Wyniki budżetowe JST przedstawiają się następująco: 

Jak widać, wynik JST nie uległ trzykrotnemu spadkowi, wręcz przeciwnie. W latach 2018 i 2019 samorządy odnotowały deficyt budżetowy, z kolei w roku 2020 JST dysponowały nadwyżką. 

Warto również przyjrzeć się dochodom własnym samorządów, które w latach 2018–2020 również wzrosły:

 • 2018: 123,6 mld zł,
 • 2019: 135,6 mld zł,
 • 2020: 146,2 mld zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub