Strona główna Wypowiedzi Czy Święto Trzech Króli łamie konkordat?

Czy Święto Trzech Króli łamie konkordat?

Czy Święto Trzech Króli łamie konkordat?

Ryszard Kalisz

Konkordat przewiduje i wylicza święta kościelne. Nie ma tam święta Trzech Króli. Ale jest przepis, który mówi, że każde kolejne święto kościelne musi być ustanowione w drodze renegocjacji konkordatu. PO ustanowiła święto Trzech Króli, łamiąc konkordat.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

  • pominięcie ważnego kontekstu,  
  • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
  • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
  • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
  • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
  • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Konkordacie między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisanym 28.07.1993 roku w artykule 9 ustęp 1 wskazany został zamknięty katalog dni świątecznych wolnych od pracy, w którym Święto Trzech Króli nie zostało uwzględnione.

Ponadto w tym samym artykule, w ustępie 2 zapisano, że rozszerzenie wykazu dni świątecznych wolnych od pracy wymienionych w Konkordacie może nastąpić po porozumieniu Układających się Stron.

Święto Trzech Króli dniem wolnym od pracy jest od 1.01.2011 roku na mocy ustawy z dnia 24.09.2010 roku o zmianie ustawy-  Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw, której inicjatorem była Platforma Obywatelska. Ustawa ta jednak nie dodała nowego wpisu do Konkordatu, a do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy