Strona główna Wypowiedzi Czy TK rozpatruje uchwały Sejmu?

Czy TK rozpatruje uchwały Sejmu?

Czy TK rozpatruje uchwały Sejmu?

Marcin Kierwiński

Poseł
Platforma Obywatelska

W 2006 roku Trybunał zajmował się chociażby uchwałą dotyczącą speckomisji bankowej, czyli w kompetencjach Trybunału znajduje się także analizowanie kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania państwa uchwał Sejmu.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Trybunał Konstytucyjny może orzekać w sprawach zgodności uchwał Sejmu z Konstytucją RP, gdy mają one charakter normatywny. W uzasadnieniu wydanego przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 22 września 2006 roku zostało zaznaczone, że normatywny charakter uchwał powinien zostać stwierdzony przez wydanie orzeczenia co do meritum, a postępowanie zostanie umorzone, jeśli uchwała nie ma charakteru normatywnego.

Uchwały Sejmu mogą być kluczowe dla funkcjonowania państwa, nie mając jednocześnie charakteru normatywnego, dlatego wypowiedź tę należy uznać za fałszywą.

W 2006 roku Trybunał Konstytucyjny oceniał zgodność z konstytucją art. 1 i art. 2 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł jedynie w sprawie art. 2 ww. uchwały, natomiast umorzył postępowanie w sprawie art. 1 ww. uchwały na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy