Strona główna Wypowiedzi Czy w krajach, gdzie prawo aborcyjne jest restrykcyjne, jest więcej aborcji?

Czy w krajach, gdzie prawo aborcyjne jest restrykcyjne, jest więcej aborcji?

Czy w krajach, gdzie prawo aborcyjne jest restrykcyjne, jest więcej aborcji?

Urszula Pasławska

Posłanka
Polskie Stronnictwo Ludowe

Zachęcałabym osoby, które są za tym, aby przepisy aborcyjne były jeszcze bardziej restrykcyjne, do sięgnięcia do badań, chociażby Światowej Organizacji Zdrowia czy Instytutu Guttmachera, którzy jasno wskazują, że w krajach, gdzie aborcja jest bardzo restrykcyjna i zakazana, (…) tam jest więcej, zdecydowanie więcej aborcji.

Kawa na ławę, 31.01.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Kawa na ławę, 31.01.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

 • Zgodnie z raportem Guttmacher Institute w państwach, w których aborcja jest zalegalizowana, odsetek dokonywanych aborcji w stosunku do nieoczekiwanych ciąż jest podobny co w państwach, w których aborcja jest dostępna w ograniczonym zakresie lub całkowicie nielegalna.
 • W państwach, w których aborcja jest całkowicie legalna, odsetek ten wynosi 40 proc. Dokładnie taki sam odsetek jest w państwach, w których aborcja jest całkowicie nielegalna. W państwach, w których aborcja dostępna jest w ograniczonym zakresie, odsetek ten wynosi 36 proc.
 • Nie jest prawdą, że w krajach, gdzie prawo aborcyjne jest bardzo restrykcyjne, występuje więcej aborcji, dlatego wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Wypowiedź

31 stycznia gościem programu „Kawa na Ławę” w TVN24 była Urszula Pasławska. W dyskusji dotyczącej prawa aborcyjnego w Polsce posłanka PSL przytoczyła badania Światowej Organizacji Zdrowia oraz Instytutu Guttmachera, które mają dowodzić, że w krajach objętych restrykcyjnym prawem aborcyjnym lub jej całkowitym zakazem przeprowadza się więcej aborcji niż w państwach z zalegalizowaną aborcją.

Restrykcje aborcyjne na świecie

Na świecie występuje wiele kategorii przepisów aborcyjnych. Jeden z podziałów zaprezentowało międzynarodowe stowarzyszenie Center for Reproductive Rights. Na mapie poniżej widać zaprezentowany został podział na:

 • państwa z całkowitym zakazem aborcji (26 państw),
 • państwa, w których aborcja jest dozwolona jedynie w przypadku zagrożenia życia matki (39 państw),
 • państwa, w których aborcja jest dozwolona przy przesłankach zdrowotnych i psychologicznych (56 państw),
 • państwa, w których prawo do aborcji jest rozszerzone również o aspekty ekonomiczne i socjalne (14 państw),
 • państwa, w których aborcja jest legalna bez wstępnych przesłanek – najczęściej do 12. tygodnia ciąży (67 państw).

 

Czy w krajach, gdzie prawo aborcyjne jest restrykcyjne jest więcej aborcji?

Źródło: Center for Reproductive Rights

 

Interaktywna mapa przedstawiająca prawo aborcyjne we wszystkich państwach na świecie dostępna jest tutaj.

Według Center for Reproductive Rights 36 proc. kobiet w wieku rozrodczym żyje w państwach, w których aborcja jest w pełni legalna, a 5 proc. zamieszkuje państwa z całkowitym zakazem przerywania ciąży.

Badania WHO

Światowa Organizacja Zdrowia w 2020 roku opublikowała raport pt. „Preventing unsafe abortion”. Publikacja zawiera szereg faktów i danych statystycznych na temat aborcji na świecie, koncentrując się zwłaszcza na bezpieczeństwie kobiet, przyczynach i skutkach niebezpiecznych aborcji oraz zaleceniach.

Według raportu 61 proc. wszystkich nieplanowanych ciąż na świecie kończy się aborcją. W państwach Afryki, Azji oraz Ameryki Łacińskiej występuje najwięcej aborcji w przeliczeniu na tysiąc kobiet. Warto pamiętać, że są to państwa z najniższym poziomem edukacji seksualnej oraz najsłabszym dostępem do środków antykoncepcyjnych. Z tego powodu występuje w nich najwięcej nieplanowanych ciąż. Ponadto trzy czwarte aborcji przeprowadzanych w Afryce i Ameryce Łacińskiej odbywa się w niebezpiecznych dla zdrowia kobiet warunkach.

WHO zwraca uwagę na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia kobiet związane z brakiem legalnej aborcji, która mogłaby być przeprowadzona przez wyspecjalizowanych lekarzy w higienicznych warunkach. Aby zapobiec niebezpiecznym aborcjom, organizacja proponuje:

 • wprowadzenie edukacji seksualnej,
 • upowszechnienie dostępu do środków antykoncepcyjnych,
 • zapewnienie możliwości przeprowadzenia legalnej i bezpiecznej aborcji,
 • zapewnienie opieki zdrowotnej dla kobiet z komplikacjami po aborcji.

Raport Guttmacher Institute

Również w 2020 roku swój raport dotyczący aborcji opublikował amerykański Guttmacher Institute. Jak wynika z danych zebranych przez organizację, największy odsetek przeprowadzanych aborcji, jak również nieplanowanych ciąż występuje w krajach o niskich i średnich dochodach (odpowiednio 38 proc. i 44 proc.). W krajach o wysokich dochodach odsetek ten jest dużo niższy (15 proc.), głównie ze względu na lepszy dostęp do środków antykoncepcji oraz edukacji seksualnej. Wszystkie wartości są średnimi rocznymi za lata 2015-2019. Wskaźniki aborcji i niezamierzonej ciąży to liczba tych zdarzeń w przeliczeniu na tysiąc kobiet w wieku 15-49 lat.

 

Czy w krajach, gdzie prawo aborcyjne jest restrykcyjne jest więcej aborcji?

Źródło: Guttmacher Institute

 

Na kolejnym wykresie zaprezentowanym w raporcie znalazły się odsetki przeprowadzonych aborcji oraz nieplanowanych ciąż w państwach pogrupowanych według rozwiązań prawnych dotyczących kwestii aborcji. Z danych Guttmacher Institute wynika, że łącznie we wszystkich państwach, w których aborcja jest zalegalizowana, a przepisy zostały zliberalizowane, odsetek dokonywanych aborcji jest podobny do państw, w których aborcja jest dostępna w ograniczonym zakresie lub całkowicie nielegalna.

W państwach, w których aborcja jest całkowicie legalna, odsetek przerwanych ciąż wynosi 40 proc. Dokładnie taki sam odsetek występuje w krajach, w których aborcja jest całkowicie nielegalna. W państwach, w których aborcja dostępna jest w ograniczonym zakresie, do przerwania ciąży dochodzi w 36 proc. przypadków.

Autorzy zastrzegają jednak, że dane dotyczące państw ze zliberalizowanymi obostrzeniami aborcyjnymi mogą zniekształcać dane z Chin oraz Indii (głównie przez znaczną liczbę ludności w tych krajach i duży odsetek dokonywanych w nich aborcji), a sam odsetek dla pozostałych państw z legalną aborcją jest niższy.

Bezpośredni związek z liczbą aborcji mają m.in. podstawy ekonomiczne oraz (zwłaszcza) odsetek nieplanowanych ciąż. W przeważającej większości państw, które mają zaostrzone przepisy aborcyjne, warunki ekonomiczne są słabsze, a odsetek nieplanowanych ciąż – dużo wyższy (głównie przez brak edukacji seksualnej i dostępu do środków antykoncepcji). Wśród państw, w których w pełni zalegalizowano aborcję, dominują państwa rozwinięte, bogatsze, z wyższym poziomem świadomości seksualnej oraz dostępem do środków antykoncepcji. A zatem również i takie czynniki mają zatem duży wpływ na liczbę przeprowadzanych aborcji.

 

Czy w krajach, gdzie prawo aborcyjne jest restrykcyjne jest więcej aborcji?

Źródło: Guttmacher Institute

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!