Strona główna Wypowiedzi Czy w Polsce może obowiązywać kara śmierci?

Czy w Polsce może obowiązywać kara śmierci?

Czy w Polsce może obowiązywać kara śmierci?

Zbigniew Ziobro

Poseł
Suwerenna Polska

Jesteśmy w Unii Europejskiej (…) i nie jesteśmy w tej chwili w stanie takiej kary [śmierci] wprowadzić.

Polskie Radio Program I, 31.05.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 31.05.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zniesienie kary śmierci w Polsce było konieczne aby Polska mogła ubiegać się o członkostwo w Unii Europejskiej. Tzw. kryteria kopenhaskie narzucały między innymi poszanowanie praw człowieka. W związku z tym, w przyjętym w 1997 roku Kodeksie Karnym, najsurowszą możliwą karą jest dożywotnie pozbawienie wolności.

W 2000 roku, Polska ratyfikowała Protokół 6 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który zobowiązuje do zniesienia kary śmierci (z dopuszczeniem kary śmierci za czyny popełnione w czasie wojny). Protokół ten, przyjęty przez kraje Rady Europy, obowiązuje wszystkie kraje członkowskie UE.

Dodatkowo Polska, jako kraj członkowski UE, zobowiązała się do przestrzegania karty praw podstawowych UE (przyjętej w 2000 roku, podpisanej ponownie w 2007, wraz z Traktatem Lizbońskim). W artykule 2 karty mowa jest o tym, że nikt nie może zostać skazany na karę śmierci.

Ponadto, w 2014 roku w Polsce zaczęły obowiązywać postanowienia Protokołu 13 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przyjętej przez Radę Europy i podpisanej przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Protokół ten zobowiązuje do zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach.

Na podstawie przedstawionych powyżej dokumentów, do przestrzegania których zobowiązała się Polska uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!