Czas czytania: około min.

Czy w Polsce może obowiązywać kara śmierci?

01.06.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

fot. Adam Guz / Kancelaria Premiera

Prawda

Uzasadnienie

Zniesienie kary śmierci w Polsce było konieczne aby Polska mogła ubiegać się o członkostwo w Unii Europejskiej. Tzw. kryteria kopenhaskie narzucały między innymi poszanowanie praw człowieka. W związku z tym, w przyjętym w 1997 roku Kodeksie Karnym, najsurowszą możliwą karą jest dożywotnie pozbawienie wolności.

W 2000 roku, Polska ratyfikowała Protokół 6 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który zobowiązuje do zniesienia kary śmierci (z dopuszczeniem kary śmierci za czyny popełnione w czasie wojny). Protokół ten, przyjęty przez kraje Rady Europy, obowiązuje wszystkie kraje członkowskie UE.

Dodatkowo Polska, jako kraj członkowski UE, zobowiązała się do przestrzegania karty praw podstawowych UE (przyjętej w 2000 roku, podpisanej ponownie w 2007, wraz z Traktatem Lizbońskim). W artykule 2 karty mowa jest o tym, że nikt nie może zostać skazany na karę śmierci.

Ponadto, w 2014 roku w Polsce zaczęły obowiązywać postanowienia Protokołu 13 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przyjętej przez Radę Europy i podpisanej przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Protokół ten zobowiązuje do zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach.

Na podstawie przedstawionych powyżej dokumentów, do przestrzegania których zobowiązała się Polska uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub