Strona główna Wypowiedzi Czy Warszawa jest podobna pod względem wielkości do Estonii?

Czy Warszawa jest podobna pod względem wielkości do Estonii?

Czy Warszawa jest podobna pod względem wielkości do Estonii?

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Warszawa, jak Estonia (…) mniej więcej ma taką wielkość [pod względem ludności].

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wg. danych Banku Światowego Estonia jest zamieszkiwana przez 1314,5 tys. ludzi.

Natomiast, Warszawa liczy sobie 1739,6 tys. mieszkańców.

Hanna Gronkiewicz-Waltz posłużyła się w swojej wypowiedzi określeniem “mniej więcej”, co pozwala nam uznać stwierdzenie za prawdziwe.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy