Czas czytania: około min.

Czy wymiar sprawiedliwości jest najgorzej oceniany przez obywateli?

25.05.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Aktualne informacje na temat opinii Polaków dot. funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości można znaleźć w badaniu CBOS z marca 2016 pt. “Oceny instytucji publicznych”. Według przytoczonych w nim danych funkcjonowanie prokuratury źle ocenia 37% badanych. Zgoła odmiennego zdania jest 30% ankietowanych. Jeśli chodzi o prace sądów oceny rozkładają się w sposób następujący: 46% – źle, 29% – dobrze.

W związku z brakiem sprecyzowania jakie inne “obszary funkcjonowania państwa” ma na myśli autor wypowiedzi, porównaliśmy opinie Polaków na temat wymiaru sprawiedliwości, z ocenami jakie w marcowym badaniu CBOS otrzymały pozostałe instytucje publiczne.

Parlament RP

Negatywne opinie na temat pracy posłów prezentowało 57% badanych, a na temat pracy senatorów – 47%. W styczniu 2015 roku działalność Sejmu oceniało pozytywnie 19% Polaków, a Senatu 24%; negatywnie o pracy posłów wypowiada się 66% ankietowanych, podczas gdy pracę senatorów źle ocenia 48% pytanych. W marcu 2015r ponownie 66% negatywnie wypowiedziało się o pracy posłów, a 49% źle oceniło senatorów.

Prezydent RP

Negatywnie o pracy prezydenta wypowiada się 37% Polaków, przeważają opinie pozytywne (51%).

Władze samorządowe

Pracę samorządów ocenia źle 20% badanych, a dobrze wypowiada się o niej 72%.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Negatywnie ocenia go 46% badanych, pozytywnie – 34%. Jednoczenie, według danych CBOS dot. roku 2014 cały system opieki zdrowotnej jest oceniany źle przez 68% respondentów. 28% ankietowanych jest zadowolonych z jego funkcjonowania.

Narodowy Fundusz Zdrowia

71% przyznało ocenę negatywną, a 22% pozytywną.

Instytucje finansowe

Działalność NBP dobrze ocenia 56% badanych, a źle – 10%. 28% pozytywnie ocenia funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych, 66% ankietowanych nie ma na jej temat żadnego zdania, a 6% wypowiada się o niej negatywnie.

Wojsko, policja, CBA i służba celna

Wojsko ocenia dobrze 66% Polaków, a 6% ma o nim złe zdanie. Jeśli chodzi o oceny pracy policji: 72% – pozytywne, 16% – negatywne. Działalność CBA dobrze ocenia 33%, źle 18%, a 49% nie ma na ten temat zdania. Służbę celną ocenia dobrze 35% badanych, a źle jedynie 5%.

Instytut Pamięci Narodowej

Dobrze ocenia go 46% badanych, źle – 23%.

Trybunał Konstytucyjny, Najwyższa Izba Kontroli i Rzecznik Praw Obywatelskich

28% ocenia TK źle, a 31% dobrze. O działalności NIK pozytywnie wypowiada się 40% ankietowanych, a negatywnie 10%. RPO dobrze oceniło 45% Polaków. Negatywne opinie zaprezentowało 10% ankietowanych.

Państwowa Komisja Wyborcza (dane z badania CBOS z grudnia 2014r.)

Jej funkcjonowanie ocenia negatywnie 59% ankietowanych, pozytywnie – 23%.

Ponadto według badania poświęconego w całości diagnozie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce opublikowanego przez CBOS w styczniu 2013r. (BS/5/2013) jedynie 20% dorosłych Polaków dobrze ocenia funkcjonowanie sądów. Taka sama liczba ankietowanych pozytywnie wypowiada się o pracy prokuratury.

Jednoznacznie złe zdanie na temat działalności sądów wyraża 59% Polaków. W przypadku prokuratury jest to 54%. Jeśli mowa o wymiarze sprawiedliwości ogółem, 61% ankietowanych źle ocenia jego funkcjonowanie (48% – raczej źle, 13% – zdecydowanie źle. Dobrego zdania jest 28% pytanych (27% – raczej dobrze, 1% – zdecydowanie dobrze).

Wśród głównych problemów jakie zauważają ankietowani najczęściej wymienianymi były: przewlekłość postępowań sądowych, notoryczne opóźnienia rozpraw, wysokie koszty oraz skomplikowane procedury.

Warto przy tym zauważyć, że jak wynika z powyżej przytoczonego badania, swoją wiedzę na temat wymiaru sprawiedliwości, większość ankietowanych (61%) czerpie z mediów. 16% opiera się na tym, co na temat sędziów i sądów twierdzą ich znajomi. 17% opiera swoje poglądy na osobistym doświadczeniu z wymiarem sprawiedliwości.

Na podstawie powyższych danych można wysnuć wniosek, iż negatywne zdanie na temat systemu sądownictwa przeważają nad opiniami pozytywnymi, zarówno jeśli weźmiemy pod uwagę badanie z roku 2013 jak i z roku 2016. W roku 2016 Polacy gorzej niż sądy ocenili pracę posłów i senatorów oraz funkcjonowanie NFZ i PKW. Z podobną co sądy krytyką spotkał się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Znacznie lepszą ocenę mają natomiast prezydent, władze samorządowe, służba celna, policja, wojsko, TK, NIK, RPO oraz instytucje finansowe. W związku z tym powyższa wypowiedź zostaje uznana za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub