Czas czytania: około min.

Czy wzrosła ilość wykrywanych przestępstw korupcyjnych?

04.03.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

fot. Adam Guz / Kancelaria Premiera

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Zgodnie z raportem o stanie bezpieczeństwa przygotowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, przestępstwo wykryte jest to stwierdzone przestępstwo, w którym ustalono przynajmniej jednego podejrzanego w zakończonym postępowaniu przygotowawczym. Natomiast wskaźnik wykrywalności jest to iloraz liczby przestępstw wykrytych (łącznie z wykrytymi po podjęciu z umorzenia) przez ogólną liczbę przestępstw stwierdzonych powiększoną o liczbę przestępstw wykrytych po podjęciu postępowań umorzonych w roku ubiegłym lub latach poprzednich – wyrażony w procentach.

Zgodnie z najnowszym opracowaniem z 2014 r.:

I. liczba stwierdzonych przestępstw korupcyjnych wynosiła w latach:

 • 2005 – 6 127
 • 2006 – 6 520
 • 2007 – 9 631
 • 2008 – 7 706

co oznacza wzrost w latach:

 • 2006-2007 – około 48%
 • 2005-2007 – około 57%

II. liczba podejrzanych o korupcję wynosiła w latach:

 • 2005 – 2 631
 • 2006 – 3 066
 • 2007 – 4 123
 • 2008 – 3 609

co oznacza wzrost w latach

 • 2006-2007 – około 34%
 • 2005-2007 – około 57%

Brak jednak dokładnych danych dot. m.in. wykrywalności oraz liczby postępowań przygotowawczych zakończonych sporządzeniem aktu oskarżenia, co uniemożliwia ostateczną klasyfikację wypowiedzi. W tym celu skierowaliśmy do Komendy Głównej Policji wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej o pozyskanie interesujących danych, dlatego ocena ulegnie aktualizacji w późniejszym okresie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub