Strona główna Wypowiedzi Czy wzrosła ilość wykrywanych przestępstw korupcyjnych?

Czy wzrosła ilość wykrywanych przestępstw korupcyjnych?

Czy wzrosła ilość wykrywanych przestępstw korupcyjnych?

Zbigniew Ziobro

Poseł
Suwerenna Polska

W okresie poprzednich rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdy Premierem był Jarosław Kaczyński, a Prokurator Generalny łączył swój urząd z Ministrem Sprawiedliwości, w Polsce doszło (…) do bardzo znaczącego wzrostu ilości wykrywanych przestępstw korupcyjnych, bowiem statystyki policyjne pokazały, (…) że ten wzrost nastąpił aż o 80 procent.

konferencja prasowa, 03.03.2016

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

konferencja prasowa, 03.03.2016

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Zgodnie z raportem o stanie bezpieczeństwa przygotowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, przestępstwo wykryte jest to stwierdzone przestępstwo, w którym ustalono przynajmniej jednego podejrzanego w zakończonym postępowaniu przygotowawczym. Natomiast wskaźnik wykrywalności jest to iloraz liczby przestępstw wykrytych (łącznie z wykrytymi po podjęciu z umorzenia) przez ogólną liczbę przestępstw stwierdzonych powiększoną o liczbę przestępstw wykrytych po podjęciu postępowań umorzonych w roku ubiegłym lub latach poprzednich – wyrażony w procentach.

Zgodnie z najnowszym opracowaniem z 2014 r.:

I. liczba stwierdzonych przestępstw korupcyjnych wynosiła w latach:

 • 2005 – 6 127
 • 2006 – 6 520
 • 2007 – 9 631
 • 2008 – 7 706

co oznacza wzrost w latach:

 • 2006-2007 – około 48%
 • 2005-2007 – około 57%

II. liczba podejrzanych o korupcję wynosiła w latach:

 • 2005 – 2 631
 • 2006 – 3 066
 • 2007 – 4 123
 • 2008 – 3 609

co oznacza wzrost w latach

 • 2006-2007 – około 34%
 • 2005-2007 – około 57%

Brak jednak dokładnych danych dot. m.in. wykrywalności oraz liczby postępowań przygotowawczych zakończonych sporządzeniem aktu oskarżenia, co uniemożliwia ostateczną klasyfikację wypowiedzi. W tym celu skierowaliśmy do Komendy Głównej Policji wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej o pozyskanie interesujących danych, dlatego ocena ulegnie aktualizacji w późniejszym okresie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!