Czas czytania: około min.

Czy zaufanie do instytucji w Polsce spadło przez ostatnie 5 lat?

16.07.2020 godz. 14:37

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wypowiedź posła Adama Szłapki uznajemy za fałszywą, ponieważ zaufanie do wszystkich instytucji w Polsce nie spadło przez ostatnie 5 lat.

Wypowiedź

Poseł Adam Szłapka podczas wywiadu dla Tok.fm powiedział, że przez ostatnie 5 lat generalnie zaufanie do wszelkich instytucji w Polsce drastycznie spadło. Wypowiedź posła okazała się fałszywa.

Badania CBOS

raportu CBOS na 2016 rok (raport przeprowadzany jest co 2 lata) wynika, że zaufanie do Rządu wynosiło 38%, do Sejmu i Senatu wynosiło 30%, do sądów – 45%, do UE – 56%, do Wojska – 79%, do Policji – 65%, do Władz Lokalnych miast/gminy – 64%, do Urzędników administracji publicznej – 50% (tabela na str 16).

W analogicznym raporcie na 2020 rok zaufanie do Rządu wynosi 46% (wzrost o 8 p.p.), do Sejmu i Senatu – 33% (wzrost o 3 p.p.), do UE – 73% (wzrost o 17 p.p.), do Wojska – 83% (wzrost o 4 p.p.), do Policji – 71% (wzrost o 6 p.p.), do Władz Lokalnych miast/gminy – 74% (wzrost o 10 p.p.), do Urzędników administracji publicznej – 61% (wzrost o 11 p.p.), spadło jedynie do sądów i wynosiło 42% (spadek o 3 p.p.).

Również ocena pracy instytucji publicznych w roku 2015 była niższa niż w 2020. W raporcie CBOS na 2015 rok (stan na wrzesień) dobrze pracę Sejmu oceniało 20%, Senatu 23%, władz samorządowych – 71%, ZUS – 30%, NFZ – 23%, Wojska – 69%, Policji – 69%, Sądów – 27%, Trybunału Konstytucyjnego – 39%.

W analogicznym raporcie na 2020 rok (stan na marzec) dobrze pracę Sejmu ocenia 37% (wzrost o 17 p.p.), Senatu 35% (wzrost o 12 p.p.), władz samorządowych – 74% (wzrost o 3 p.p.), ZUS – 53% (wzrost o 23 p.p.), NFZ – 43% (wzrost o 20 p.p.), Wojska – 72% (wzrost o 3 p.p.), Policji – 80% (wzrost o 11 p.p.), Sądów – 32% (wzrost o 5 p.p.). Zmniejszyła się jedynie ocena pracy Trybunału Konstytucyjnego i wynosiła 30% (spadek o 9 p.p.).

Na podstawie tej analizy można uznać, że wypowiedź posła Szłapki o tym, że w ostatnich pięciu latach zaufanie do instytucji publicznych generalnie spadło jest fałszywa.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.