Czas czytania: około min.

Czym jest Komisja Wenecka?

17.01.2020 godz. 12:28

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Komisja Wenecka to organ doradczy Rady Europy, nie Unii Europejskiej, jak twierdzi kandydat na Prezydenta RP. Rada Europy a Unia Europejska to dwie różne organizacje. Z tego powodu, uznajemy wypowiedź M. Kidawy-Błońskiej za fałszywą.

Czym jest Komisja Wenecka?

Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo – znana jako Komisja Wenecka, z uwagi na organizację swoich obrad w Wenecji – jest organem doradczym Rady Europy w sprawach konstytucyjnych.

Rolą Komisji Weneckiej jest dostarczanie porad prawnych państwom członkowskim, w szczególności zaś pomoc państwom, które chcą reformować swoje instytucje prawne w zgodzie ze standardami europejskimi i międzynarodowym doświadczeniem w obszarach demokracji, praw człowieka i rządów prawa.

Komisja Wenecka liczy 62 kraje członkowskie: 47 krajów członkowskich Rady Europy i 15 innych (Algieria, Brazylia, Kanada, Chile, Kostaryka, Izrael, Kazachstan, Korea Południowa, Kosowo, Kirgistan, Maroko, Meksyk, Peru, Tunezja, USA).  Argentyna, Japonia, Stolica Apostolska i Urugwaj mają status obserwatorów, Białoruś ma status członka stowarzyszonego, RPA i Autonomia Palestyńska mają zaś status specjalny.

Członkami indywidualnymi Komisji są profesorowie prawa publicznego i międzynarodowego, sędziowie sądów konstytucyjnych i sądów najwyższych, członkowie parlamentu. Powoływani są na czteroletnią kadencję przez kraje członkowskie, ale działają w swoim indywidualnym imieniu.

Czym jest Rada Europy?

Rada Europy jest organizacją międzynarodową powstałą na mocy podpisanego 5 maja 1949 roku Traktatu Londyńskiego stanowiącego jej statut. Państwami założycielskimi Rady Europy były: Belgia, Dania, Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania. Obecnie, Rada Europy liczy 47 państw członkowskich. Polska należy do tej organizacji od 26 listopada 1991 roku. Głównym celem Rady Europy jest promowanie praw człowieka i demokracji.

Rada Europy bywa mylona z Radą Europejską, Radą Unii Europejskiej lub Komisją Europejską, które stanowią instytucje Unii Europejskiej. Na oficjalnej stronie Rady Europy znaleźć można krótki poradnik, który w przystępny sposób omawia różnice pomiędzy nimi. Ponieważ Komisja Wenecka nie jest ciałem unijnym, jak twierdzi M. Kidawa-Błońska, jej wypowiedź uznajemy za fałszywą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.